Vijftig jaar oud haventje Terherne moet vergunning na klachten

Een haventje in Terherne met zes ligplaatsen moet vijftig jaar nadat het is aangelegd plotseling een vergunning hebben. Reden: klachten van omwonenden.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Alle betrokkenen willen het liefst niets kwijt over de kwestie. ,,In godsnaam, laat het rusten. Dat is mijn dringende verzoek’’, zegt Annette Lange, die samen met haar man Jeroen het perceel met de haven heeft. ,,Ik wil zo weinig mogelijk gedoe ervan’’, zegt Baukje Dijkstra, een van de klagers. ,,We hebben zo min mogelijk mensen in de buurt op de hoogte gesteld om niet een burenvete te veroorzaken.’’

De haven, waarvan drie plekken bedoeld zijn voor de verhuur, ligt aan een perceel dat jarenlang een geheel vormde met zeilschool d’Oude Herbergh en recreatiebedrijf Mariahoeve. Maar het geheel werd opgesplitst en het ondernemersechtpaar Lange hield alleen het perceel in eigendom.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren in juni 2018 lieten Baukje Dijkstra en de andere klager, Mieke Fortuin, weten dat ze problemen ondervonden van onder meer een hijsinstallatie, het afspuiten van boten en palen in de haven. De hijsinstallatie is inmiddels weg en het afspuiten van boten gebeurt niet meer.

Handhavingsverzoek

Nadat Dijkstra en Fortuin een handhavingsverzoek hadden gedaan, constateerde het college dat de haven en een schuur op het perceel illegaal waren. De eigenaren kregen de keuze: stoppen met het gebruik van de haven en het afbreken van de schuur of alsnog een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning. Ze kozen voor het laatste.

De eigenaren van het perceel zeggen niet goed te snappen waarom het tweetal heeft geklaagd. ,,Die haven is er sinds 1970, het schuurtje staat er sinds 2011’’, zegt Annette Lange. ,,Het voelt slecht. Alsof ze ons willen pesten.’’ Volgens de familie was de haven er al toen ze in de buurt kwamen wonen. ,,En tegen de schuur hebben ze nooit bezwaar gemaakt.’’

Mieke Fortuin zegt dat ze heeft geklaagd omdat het ,,heel schadelijk’’ is voor de buurt. ,,Wij hoeven niet in een industriegebied te wonen. Dit past niet in deze bestemming.’’ Ze vindt de gemeente ,,laks’’, omdat die niet handhaaft. De woordvoerder zegt dat er niet gehandhaafd wordt, omdat er ,,zicht is op legalisatie’’.

Bestemmingsplan

Dijkstra erkent dat een eerdere onenigheid over de betalingsverdeling van het baggeren van het water aan de huizen ook een rol speelde voor haar om te klagen. Door de paaltjes zou ze haar eigen haventje moeilijk in kunnen met haar boot. Toen ze ,,volwaardig’’ aan het baggeren mee moest betalen, besloot ze ook ,,volwaardig te genieten van mijn haven’’.

Volgens Fortuin heeft het baggeren geen rol gespeeld. ,,Het is puur zakelijk.’’ Waarom de vrouwen pas twee jaar geleden aan de bel trokken is onduidelijk. Alle partijen zinspelen op details die van belang zouden zijn, maar zeggen er verder niet op in te willen gaan.

Uit het besluit van het college blijkt dat er al eerder momenten zijn geweest waarop de gemeente met betrekking tot de haven had kunnen ingrijpen. ,,Zoals het vaststellen van het bestemmingsplan in 2010’’, zegt een woordvoerder, ,,waarbij de situatie aan het licht had kunnen komen’’. ,,Daar is zowel door omwonenden, als eigenaar, als de gemeente (toen nog Boarnsterhim) niet op geacteerd.’’ Voor de schuur was toestemming gegeven, maar hij staat net iets anders dan de gemeente dacht.

De haven en de botenverhuur passen niet in het geldende bestemmingsplan, maar het college ziet geen problemen voor het verlenen van de vergunning. Volgens het college is de situatie historisch gegroeid en vallen de activiteiten op het perceel in het niet bij die van recreatiebedrijven in de buurt. Eind deze maand buigt de gemeenteraad zich over de kwestie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren