'Verzuimt Joure een historische wapensteen een mooie plaats te geven?'

De gevelsteen met het familiewapen van Vegelin van Claerbergen. Foto Piet Postma FOTO PIET POSTMA

Bijna een jaar ligt een wapensteen van de familie Vegelin van Claerbergen op de zolderruimte van Museum Joure. Volgens Piet Postma uit Franeker - die veel onderzoek doet naar gevelstenen - verdient de steen een plekje in de Midstraat.
Lees meer over
De Fryske Marren

In juni 2020 verscheen mijn boek Gevelstenen in Franeker . Naast vele leuke reacties kreeg ik ook twee oude wapenstenen (beide ca. 50 x 50 cm) aangeboden, die de schenker al ruim twintig jaar in zijn bezit had. Hij wist echter niet welke wapens het waren. Ik maakte van de stenen een foto en toonde die in de Facebookgroep ‘Gevelstenengroep’ met de vraag: Wie kan iets vertellen over de afbeeldingen op deze stenen? Er kwam al snel een reactie van de Jouster journalist Sian Wierda: ,,Rechts lijkt het wapen van Vegelin van Claerbergen wel!” En inderdaad, Wierda had gelijk, na vergelijkingen met andere afbeeldingen van hun familiewapen bleek dit te kloppen.

‘De Flecke’

Ik vond niet dat die Vegelinsteen in Franeker moest blijven en nam contact op met Karel Gildemacher, de auteur van het boek Een rijk bezit , dat gaat over de familie Vegelin van Claerbergen. ,,Dy stien mei wat my betreft wol nei de Jouwer ta”, was de reactie van Gildemacher. ,,Dat soe in geweldige oanwinst wêze, want ik skat die stien as 18 e -ieuws, en safolle âlde oantinkens oan dy tiid hat De Jouwer no ek wer net.” Ik meldde dat een goed idee te vinden en Gildemacher bood aan om met burgemeester Veenstra contact op te nemen. Er volgde een gesprek van Gildemacher met Veenstra en wethouder De Jong en ik kreeg naderhand van Gildemacher te horen: ,,Ik ha in hiel goed en sinfol petear hân mei beide heren. Ik ferwachtsje dat it slagget om dy aardige stien in foarnaam plak te jaan op De Jouwer.” De idee was om de steen op een ‘Vegelinplaats’ te plaatsen. De keuze viel op de voorgevel van verpleeghuis ‘De Flecke’, immers het huis dat Assuerus Vegelin van Claerbergen in 1740 had laten bouwen. Een ambtenaar zou contact met mij opnemen over de verdere gang van zaken. Ik wachtte en wachtte, maar er gebeurde niets. Na twee maanden heb ik zelf maar contact gezocht met een ambtenaar die er over ging. Het bleek dat het hele project op de lange baan was geschoven. Ik kreeg de suggestie om zelf maar met Museum Joure contact op te nemen voor een goede tussenoplossing….

Op zolder

Op zondag 1 november 2020 presenteerde ik in Museum Joure mijn boek Gevelstenen in de vlecke Joure en bood HWS-bestuurslid Ben de Jong het eerste exemplaar èn de bewuste wapensteen aan - in de hoop dat de plaatselijke historische vereniging méér zou kunnen bereiken dan ik als particulier vanuit het ‘verre’ Franeker. Ik heb afgelopen week bij de HWS-groep geïnformeerd: De steen staat nu, na bijna een jaar, nog steeds op de zolderruimte in Museum Joure en er is nog niets mee gedaan. De reden van dit schrijven is om ‘De Jouwer’ toch weer even te attenderen op de kans dit historisch stukje Jouster erfgoed een mooie plaats te geven. Het zou, bijvoorbeeld nadat de steen in de oorspronkelijke kleuren is opgeknapt, naar mijn idee een waardevol pronkstuk in de Midstraat kunnen worden!

Piet Postma uit Franeker is geboren in Joure en schreef een boek over gevelstenen in zijn geboortedorp.

Als ingelogde PREMIUM lezer kun je op dit artikel reageren. Hierbij hebben we een aantal huisregels voor opgesteld welke je hier kunt lezen.

Reageren

Nog geen toegang tot PREMIUM, abonneer je hier

Nieuws

menu