Verlenging azc Balk lijkt van de baan: 'Geen overtuigend draagvlak' in het dorp

Het azc in Balk.

Het azc in Balk. FOTO ARCHIEF LC

Het azc in Balk blijft waarschijnlijk niet nog eens twee jaar open. Volgens het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren is daarvoor onvoldoende draagvlak in het dorp.
Lees meer over
De Fryske Marren

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg een aantal maanden geleden aan de gemeente of het asielzoekerscentrum, dat sinds 2016 in het dorp zit, twee jaar langer open kon blijven. Dat was bovenop de eerder afgesproken vijf jaar.

Volgens het COA was het verzoek mede het gevolg van de aanhoudende druk op de Nederlandse opvanglocaties en achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

De gemeenteraad nam het verzoek serieus en besloot in maart om een draagvlakonderzoek te laten doen onder de Balksters. Daaruit blijkt nu volgens het college dat er ‘geen overtuigend draagvlak is’ voor verlenging, schrijft het college in een bericht. ‘Ynwenners ferwachtsje dat de gemeente har oan de earder ôfsprutsen fiif jier haldt’, aldus burgemeester Fred Veenstra in het bericht.

Het draagvlakonderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneüs. Alle huishoudens in Balk zijn volgens de gemeente betrokken bij het onderzoek. 826 huishoudens vulden de vragenlijst in. 38 procent was tegen verlenging en 44 procent was juist voor. Bij direct omwonenden was dat respectievelijk 62 en 29 procent.

Volgens de gemeente blijkt uit het onderzoek verder dat inwoners van Balk de afgelopen jaren ‘juist positiever’ zijn geworden over het azc. 52 procent van de deelnemers zou het azc als positief ervaren. Vijf jaar eerder was dat nog 35 procent.

Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om niet in te stemmen met het verzoek van het COA. Op 23 juni wordt over het voorstel beslist.