Verbijstering over "nieuw' plan villapark: "er zouden nooit 50 villa's gebouwd worden"

Artist Impression Kontour FOTO KONTOUR

De gemeente De Fryske Marren heeft in een persbericht laten weten dat het plan van het villapark bij Balk helemaal anders wordt. Veel minder woningen en veel meer aandacht voor veiligheid en natuur. Schandalig zeggen de bewoners en tegenstanders van Markant dat B&W zich voor dit soort praktijken leent. „Vooral omdat het feitelijk onjuist is. Het plan gaat uit van de bouw van 43 villa’s en niet van 50.”
Lees meer over
De Fryske Marren

„Dat is ook zo aan de gemeenteraad gepresenteerd. Er worden er dus maar 6 minder gebouwd.” De tegenstanders van het plan hebben om opheldering bij de wethouder gevraagd. Ook wachten ze nog steeds op een bespreking met de gemeente en Kontour over de verkeersveiligheid op de dijk. „Deze is gepland voor begin juli maar lijkt niet meer relevant.” Omdat in het persbericht ook wordt gesproken over de weidevogels is er ook contact geweest tussen de Vogelwacht en de Balkster Courant. Ook die geeft aan dat ze nooit is gekend in de nieuwe plannen.

De gemeente geeft aan dat er in het oorspronkelijke ontwerpbestemmingsplan wel 50 villa’s zijn genoemd, maar dat er in het verkavelingsplan altijd is uitgegaan van 43 recreatiewoningen. In de nieuwe voorstellen wordt in de bouwregels vermeld dat het gaat om 37 recreatiewoningen waarbij aan de westkant de bouwmogelijkheden worden ingekort waardoor de nieuwe verkaveling ruimte biedt voor max. 37 woningen. Het vrijgekomen plangebied aan de westkant wordt voornamelijk ingericht/ bestemd als water.

Nog niets besloten

De FNP De Fryske Marren is ook verbaasd door de gang van zaken. „FNP fynt it hiel nuver dat de gemeente op dit momint mei in parseberjocht kaam is oer dit plan. Wy ha fan ‘e moarn noch tillefoan hân fan fûgelwacht dy’t noch neat heard hie, wylst se altyd proaktyf oan tafel sitten ha. Past dus absolut net yn it kader fan ‘partisipaasje’ wêr’t de gemeente de lêste tiid mei oan de gong is en de mûle fol fan hat,” aldus Jochum Meester. Hij voegt er aan toe:” Op ynternet ek in soad negative reaksjes fan Balksters (en oaren) dy’t út de media (oan de hân fan parseberjocht fanút gemeente) miene dat it al yn beton jitten is! En dat wylst de ried der noch 2 kear oer te set moat, earst yn Petear (wêr’t it júst de bedoeling is dat organisaasjes en minsken júst mei-/ynsprekke kinne foar dat der oer besluten wurdt) en dan yn de ried.”

Reactie wethouder Roel de Jong

Wethouder Roel de Jong laat weten dat er formeel gewoon 50 woningen gebouwd mochten worden in het plan, maar dat dit er nu 37 worden. Dat er geen overleg is geweest met partijen bestrijdt hij. Ook het overleg met Markant over de verkeerssituatie is volgens hem wel degelijk belangrijk. „Maar met sommige zaken zijn we het niet eens. Anderen gaan we gewoon bespreken.” De Vogelwacht heeft zich teruggetrokken uit het overleg omdat ze tegen het plan zijn. De provincie wilde hen volgens de wethouder zelfs overcompenseren, maar daar voelde de Vogelwacht niets voor. De provincie is toen naar Bosk en Greide gestapt, maar die willen pas eventuele medewerking verlenen als de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Kontour heeft er vervolgens nog wel alles aan gedaan om de Vogelwacht tegemoet te komen, zegt hij. „Zo hebben ze het verstoringsgebied zo ver mogelijk van de bebouwing gesitueerd. ” De Vogelwacht blijft echter tegen het plan, zo stelt hij.

Nieuws

Meest gelezen