Toch geen gasonderzoek bij Lemmer en Grote Veenpolder. Gaswinner richt zich eerst op zuidwesten van Friesland

Gaswinner Vermilion doet toch geen seismisch onderzoek in het gebied rond Lemmer en de Grote Veenpolder. Het bedrijf richt zich eerst op het zuidwesten van de provincie.

Archieffoto van seismisch onderzoek door Vermilion met een trekker in de buurt van De Veenhoop.

Archieffoto van seismisch onderzoek door Vermilion met een trekker in de buurt van De Veenhoop. Foto: Jilmer Postma

Het onderzoek zou dit najaar plaatsvinden in een breed gebied in het zuiden en zuidwesten van Friesland. Vermilion bezit hier twee concessies voor gaswinning die nog niet worden gebruikt: de concessies Hemelum (Makkum-Sneek-Sloten-Stavoren) en Lemsterland (Lemmer en Grote Veenpolder).

Met seismisch onderzoek, waarbij met explosieven trillingen worden veroorzaakt, wilde het bedrijf de ondergrond in kaart brengen. Het onderzoek vormt meestal een eerste stap richting gaswinning. Eerder werd het uitgesteld omdat De Fryske Marren niet wilde meewerken. Na een uitspraak van de Raad van State zag de gemeente zich vorige maand gedwongen alsnog een vergunning te verlenen.

Woordvoerder Hidde Baars zegt dat het al met al langer duurde dan verwacht tot de vergunningen van alle gemeenten er waren. Inmiddels is er volgens het bedrijf te weinig tijd om het gehele gebied nog te onderzoeken. Het werk moet namelijk uiterlijk 15 maart, bij het begin van het broedseizoen, klaar zijn. ,,En we willen er geen haastklus van maken. Het is belangrijker dat het goed en zorgvuldig gebeurt.”

Uitstel, geen afstel voor Lemsterland

Vermilion schrapt daarom het gehele concessiegebied Lemsterland uit het onderzoek. Dit betekent niet dat hier nooit gas zal worden gewonnen. Baars zegt dat Vermilion het onderzoek in die regio op een later moment wil doen. Het is nog niet duidelijk wanneer, maar het gaat sowieso wel even duren: er zullen dan eerst weer nieuwe vergunningen voor moeten worden aangevraagd.

Met het besluit wordt het onderzoek alleen nog uitgevoerd in het deel van het gebied Hemelum. Het gaat ruwweg om de vierhoek Workum-Gaastmeer-Sloten-Warns.

Vermilion wil daar nu nu eerst afspraken maken over het onderzoek met grondeigenaren, waarna het onderzoek zelf in oktober moet beginnen. Het is naar verwachting rond de jaarwisseling klaar.

Naast het opsporen van gasvelden zegt Vermilion met het seismisch onderzoek ook eventuele aardwarmtebronnen in kaart te willen brengen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren