Ingenieur Klaas Siderius: 'slappe grondlagen' maken herstel Prinses Margriettunnel in A7 ingewikkeld

Het repareren van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is een enorme klus. Onder meer de ‘slappe grondlagen’ maken het ingewikkeld, vertelt ingenieur en docent Klaas Siderius.

‘Er zijn 1700 enorme zandzakken in de tunnel gelegd om de wanden te stutten.’

‘Er zijn 1700 enorme zandzakken in de tunnel gelegd om de wanden te stutten.’ FOTO ANTON KAPPERS

Lees meer over
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân

Geotechnici treden zelden op de voorgrond. Ze houden zich bezig met bouwconstructies onder de grond, zoals tunnels en parkeerkelders. Of met dijken en damwanden. Ze weten welke invloed een grondsoort heeft op bouwactiviteiten. Hun werk doet ertoe. ,,Mar pas as it in kear fout giet, sjochst de relevânsje fan ús fakgebiet”, zegt Klaas Siderius.

Nieuws

menu