Smals doet ultieme poging voor zandwinning IJsselmeer (maar lijkt weinig kans te maken bij de Raad van State)

Zelfs als de gemeenteraad van De Fryske Marren het industriezandwinproject op het IJsselmeer in zijn geheel had goedgekeurd, was het bij de Raad van State vermoedelijk alsnog gesneuveld door de stikstofproblematiek.

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wil aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wil aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Dat bleek donderdag bij de Raad van State in Den Haag, aan het eind van een lange rechtszaak over het plan van Koninklijke Smals om dertig jaar lang op 4,5 kilometer ten westen van de Friese IJsselmeerkust miljoenen tonnen zand te winnen voor Nederlandse bouwprojecten. Smals wilde ter compensatie nieuwe natuur ontwikkelen en een biodivers eiland aanleggen.

De gemeenteraad van De Fryske Marren keurde het bestemmingsplan niet goed. Smals stapte naar de hoogste bestuursrechter in de hoop dat die de gemeenteraad dwingt het bestemmingsplan alsnog vast te stellen.

De kans daarop lijkt erg klein. De Raad van State stelde donderdag weliswaar grote vraagtekens bij een groot aantal weigeringsgronden van de gemeenteraad, maar de stikstofproblematiek lijkt alsnog het belangrijkste struikelblok.

‘Botte en koude weigering’

De raadsman van Smals hoopt dat het met een positieve uitspraak de kans krijgt om met extra natuur- en stikstofonderzoeken aan te tonen dat het zandwinproject niet schadelijk is voor de natuur. De Fryske Marren blijft faliekant tegen. De gemeenteraad vindt aanvullend onderzoek niet nodig.

Smals was in Den Haag niet te spreken over de ,,botte en koude’’ weigering van de gemeenteraad. Het bedrijf heeft jarenlang veel geld geïnvesteerd en onderzoeken gedaan. ,,Als de gemeenteraad dit eerder had laten weten hadden we ons een hoop tijd, moeite en geld kunnen besparen’’, aldus de raadsman.

De zegsman van de gemeenteraad zei dat de gemeenteraad pas in een heel laat stadium bij het project betrokken raakte. Auke Wouda, woordvoerder van de IJsselmeervereniging: ,,Zelfs in het coalitieakkoord van 2018 werd er met geen woord over gerept. Dit kwam pas eind 2018 in de gemeenteraad boven water’’.

Negatieve gevolgen

De Fryske Marren vindt dat ze een grote eigen beleidsvrijheid heeft om verder te kijken dan passende beoordelingen en milieueffectrapportagess. Volgens haar zijn er wel degelijk negatieve gevolgen voor vogels en wordt het IJsselmeerlandschap aangetast. Opgeteld bij de overlast van de zuigers en vrachtschepen én de stikstofproblematiek is dat voldoende reden om het plan af te wijzen.

De Raad van State gaat bekijken of de gemeenteraad de weigering wel goed heeft onderbouwd. De Raad zal waarschijnlijk oordelen dat er sowieso een nieuw stikstofonderzoek nodig is. De uitspraak volgt binnen enkele weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren