Schoolgebouw De Beuk in Sint Nicolaasga krijgt een woonfunctie

Schoolgebouw De Beuk. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Wordt voormalig schoolgebouw De Beuk in Sint Nicolaasga omgebouwd tot woningen? Als het aan het college van De Fryske Marren en Plaatselijk Belang Sint Nicolaasga ligt wel. Gesprekken worden al gevoerd sinds halverwege 2019.
Lees meer over
De Fryske Marren

Het betreft een wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme en of een lichamelijke beperking. Deze groep heeft dusdanig veel hulp en begeleiding nodig dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Door dit initiatief krijgen ze de mogelijkheid in hun eigen leefomgeving te wonen.

Voor de verdere planontwikkeling hebben de initiatiefnemers inmiddels samenwerking gezocht met de professionele organisatie Driestroom.

Nieuws

menu