Reclamemast McDonald's Joure mag niet verder de lucht in: 'It hat in te grutte ympekt op it lânskip'

De reclamemast van McDonald’s in Joure mag niet omhoog. Dat besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren woensdagavond.

De franchisenemer van McDonald’s vindt de mast nu niet zichtbaar genoeg vanaf de snelweg.

De franchisenemer van McDonald’s vindt de mast nu niet zichtbaar genoeg vanaf de snelweg. FOTO NIELS DE VRIES

McDonald’s wil dat de mast van 16 naar 30 meter gaat, omdat hij sinds de aanpak van het knooppunt Joure minder goed te zien is.

Een eerdere raadsbeslissing werd uitgesteld, nadat verantwoordelijk wethouder Roel de Jong (PvdA) naar eigen zeggen kort ervoor hoorde dat de hoogte van de mast invloed heeft op de hoogte van de schadevergoeding. Het filiaal wil van de provincie schadevergoeding, omdat het sinds de voltooiing van het knooppunt minder bezoekers trekt.

Meerdere raadsleden lieten weten zich voor het blok gezet te voelen. ,,In zijn algemeenheid wil ik opmerken dat ik mij zeer onder druk voelde gezet door de brief van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân’’, zei raadslid Henk Alderse Baas. In die brief vragen GS de gemeente om ‘kostenbesparend te handelen en in te stemmen’ met de mastverhoging.

Alle partijen, behalve de VVD, NCPN en D66, waren tegen het plan. ,,Tritich meter is yn ús eagen te heech, mei te folle ljocht’’, zei Chris van Hes van de FNP. ,,It hat in te grutte ympekt op it lânskip dêr’t wy sa sunich op wêze moatte.’’ Johan Dijkstra (PvdA) en Sytze Holtrop (ChristenUnie) merkten op dat ze geen precedent wilden scheppen voor toekomstige aanvragen voor reclamemasten. ,,Dan kinne wy der grif fan útgean dat nûmer twa ek komt. Yn hoefier kinne wy dy dan noch wegerje?’’, vroeg Holtrop zich af.

Ontheffingen voor reclame-uitingen

Voordat de raad een beslissing kon nemen, had de gemeente de provincie om een ontheffing gevraagd, omdat de mast op die plek in strijd was met de Verordening Romte Fryslân. Maar ook de verleende ontheffing is volgens CDA’er Alderse Baas, voormalig advocaat, in strijd met de verordening. Het artikel op basis waarvan de ontheffing is verleend, biedt geen ruimte voor ontheffingen voor reclame-uitingen, zegt hij. Een ander artikel staat hooguit een 6 meter hoge mast toe.

Hij vindt dat de provincie de raad op ,,het verkeerde been heeft gezet’’. ,,Immers zij had direct moeten aangegeven dat er geen ontheffingsmogelijkheid was.’’ Jeannet Speelman (D66) vroeg hem of de juridische afdeling van de provincie dan haar werk niet goed had gedaan. ,,Ja, dat is een correcte conclusie.’’

Wethouder De Jong liet de raad in een korte reactie weten dat hij geen reden had om te twijfelen aan de ontheffing. Volgens hem had de gemeente de provincie gevraagd hoe de ontheffing moest worden aangevraagd en had de provincie vervolgens de ontheffing verleend. ,,Ik ha gjin reden om te tinken dat it in net legale wurkwize is dy’t de provinsje hantearre hat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren