Rapport kritisch op handhaving De Fryske Marren: samenwerking niet optimaal en afspraken niet goed vastgelegd

Politie en buitengewoonopsporingsambtenaren (boa’s) in De Fryske Marren werken niet ,,optimaal’’ samen. Dat blijkt uit een rapport dat is gemaakt in opdracht van de rekenkamercommissie.

Logo van de gemeente De Fryske Marren.

Logo van de gemeente De Fryske Marren. FOTO LC

Volgens het rapport lijken afspraken tussen handhaving en politie niet duidelijk vastgelegd. Het is wel eens voorgekomen ,,dat een agent en een boa op dezelfde melding reageerden, omdat met niet wist dat de ander er ook mee bezig was’’. Daarnaast ,,kan het gebeuren’’ dat politie en gemeente over eenzelfde onderwerp informatie verzamelen zonder dat ze dat van elkaar weten.

Het onderzoek is gedaan door onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem dat keek of het toezichts- en handhavingsbeleid in de gemeente ‘doelmatig en doeltreffend’ wordt uitgevoerd.

Het bureau doet vergelijkbaar onderzoek in dertien andere gemeenten. De onderzoekers bekeken tussen eind vorig jaar en begin dit jaar meerdere beleidsstukken van de gemeente en ze voerden gesprekken met onder meer de burgemeester, boa’s en politieagenten.

Beleidsplan ontbreekt

Volgens het rapport ontbreekt een beleidsplan dat het toezicht en de handhaving ‘in de volle breedte van het onderwerp behandelt, waardoor een duidelijke visie en kaders op toezicht en handhaving op Openbare Orde en Veiligheid ontbreken.’

Zo’n plan zou na de gemeentelijke herindeling opgesteld worden. ‘Maar door een gebrek aan capaciteit en doordat er geen prioriteit is gegeven aan handhaving, is het opstellen van dit beleid nagelaten.’

Dat De Fryske Marren slechts drie boa’s heeft, vinden de onderzoekers weinig voor de uitgestrekte gemeente met veel kernen. Door de grootte van het team werken de boa’s ‘incident-gedreven’ in plaats van op basis van vooraf opgestelde doelen.

Beter informeren

Overigens zagen de onderzoekers ook bij andere gemeenten dat niet alles perfect liep. Zo hebben andere gemeenten eenzelfde boa-capaciteits-gebrek dat leidt tot ,,melding-gestuurd werken’’. 

De onderzoekers bevelen onder meer aan de samenwerking met de politie te verbeteren. Ook vinden ze dat de raad beter moet worden geïnformeerd. 

Het rapport staat vandaag op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Een woordvoerster van burgemeester en wethouders laat weten dat alle aanbevelingen door het college worden overgenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren