Raadslid stapt naar Rijksrecherche om financieel tekort gemeente De Fryske Marren in 2026

VVD-raadslid Marc van Niekerk-Thie trekt bij de Rijksrecherche aan de bel. Volgens het raadslid had de gemeenteraad van De Fryske Marren nooit mogen instemmen met een financieel begrotingstekort in 2026.

De beëdiging van de nieuwe wethouders afgelopen juli. Derde van rechts: wethouder Remboud van Iddekinge.

De beëdiging van de nieuwe wethouders afgelopen juli. Derde van rechts: wethouder Remboud van Iddekinge. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
De Fryske Marren

De gemeenteraad behandelde vorige week maandag de begroting voor de komende jaren. In de plannen van het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeente in 2026 een tekort van zo’n 5 miljoen. Het college spreekt over een ‘ravijnjaar’. In dat jaar wordt het financieringssysteem door het rijk herzien en is er fors minder geld begroot voor gemeenten.