Raad en Wijckel hebben kritiek op draagvlakonderzoek azc Balk

Het azc in Balk. FOTO LC

Gemeenteraadsleden en onder meer Dorpsbelang Wijckel hebben kritiek op het onderzoek naar draagvlak voor een tweejarige verlenging van het azc in Balk.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd om die verlenging van de eerder afgesproken en bijna afgelopen periode van vijf jaar. De gemeenteraad besloot in maart om met een draagvlakonderzoek onder de inwoners van Balk te kijken of de bewoners nog eens twee jaar azc zagen zitten.

Een onder- of bovengrens?

Het college van burgemeester en wethouders concludeerde onlangs naar aanleiding van dat onderzoek dat er, in de woorden van burgemeester Fred Veenstra (CDA), geen ,,oertsjûgjend draachflak’’ is. De uitkomst van onderzoeksbureau Enneüs was dat 44 procent voor was en 38 procent tegen. De rest was neutraal.

Dat betekende ,,yn prinsipe’’ dat ruim zestig procent ,,net tsjin ferlinging is’’, zei Anne Merkuur (GroenLinks) maandag bij een raadsbijeenkomst. Net als sommige andere raadsleden vroeg ze hoe precies werd bepaald of er al dan niet voldoende draagvlak was: bepaalde het college van tevoren een onder- of bovengrens? ,,Nee, absolút net’’, antwoordde Veenstra. ,,En neffens my ha wy dat ek al ôfpraat yn ‘e foarige diskusje oer dit ûnderwerp’’, verwees hij naar het eerdere besluit om het draagvlakonderzoek te doen. De raad stelde toen niet zo’n grens vast.

Onvolledig

Hetzelfde gold volgens de burgemeester over de kritiek dat inwoners van buurdorp Wijckel niet zijn gevraagd naar hun mening. In een brief aan de raad laat Dorpsbelang Wijckel weten verbaasd te zijn dat ‘zelfs niet’ ongeveer tien huizen met zicht op het azc aan het onderzoek konden deelnemen. Dorpsbelang noemt het daarom ‘onvolledig’. Maar er was eerder nu eenmaal gekozen voor alleen Balk, zei Veenstra. ,,Dat hat neffens mei yn ús foarige diskusje ek al oan de oarder west.’’

De raad beslist op 23 juni.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren