Raad: Joure te vaag over zandwinning

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wil aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Tot verbazing van de politiek in De Fryske Marren is het zandwinningsdossier in nevelen gehuld. Partijen eisen helderheid over de stand van zaken.
Lees meer over
De Fryske Marren

Nadat de gemeente een streep had gezet door de komst van een zandfabriek voor de kust bij Oudemirdum, stelde zandwinner Smals uit Cuijk daarop De Fryske Marren aansprakelijk. Dit gebeurde het afgelopen voorjaar.

Daarna bleef het stil. Voor de fracties van GroenLinks, PvdA, VVD en CDA was dat vorige week reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. ,,Inmiddels zijn we een aantal maanden verder’’, staat er in de brief aan het college. ,,En vragen we ons af wat de huidige stand van zaken is.’’

,,Wy wolle gewoan witte hoefier’t it no stiet as ried’’, licht CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden toe. ,,Wy ferwachtsje dêr dizze wike wol in antwurd op.’’

Aanvullende schriftelijke vragen

De FNP diende deze week aanvullende schriftelijke vragen in bij het college. De Frysknasjonalen hadden gehoord dat de gemeente nog geen verweer had ingediend bij de Raad van State tegen het bezwaarschrift van Smals.

En dat terwijl de termijn daarvoor al een paar keer verlopen zou zijn en op verzoek van de gemeente moet zijn verlengd. ,,Wat is de reden dat der noch gjin ferwar yntsjinne is?’’, wil de FNP dan ook weten. ,,It is al salang werom dat wy dat beslút naam ha en no witte wy noch neat’’, zegt Janke de Vries van de FNP.

GroenLinks, PvdA, VVD en CDA geven verder nog aan het ,,van belang te vinden’’ dat ze ,,periodiek op de hoogte worden gehouden van het traject dat is ingezet met betrekking tot het raadsbesluit omtrent de zandwinning in het IJsselmeer.’’ En vraagt burgemeester en wethouders dan ook ,,de nodige informatie hiervoor aan de raad waar mogelijk beschikbaar te stellen.’’

Luisteren naar de bevolking

Half februari stemde de raad van De Fryske Marren tegen zandwinning. Het traject hiertoe was jaren eerder al ingezet en de komst van een zuiginstallatie in het IJsselmeer leek in kannen en kruiken. Toen de inwoners zich tegen zandwinning keerden, besloot toenmalig collegepartij FNP naar de bevolking te luisteren en tegen de coalitieafspraak in tegen het plan te stemmen.

Het college viel en de beide FNP-wethouders moesten naar huis. CDA en VVD gingen vervolgens verder besturen met GroenLinks en de PvdA.

Lees ook: Smals probeert Gaasterlanders alsnog achter zandwinning te krijgen

Nieuws

menu