Bij nog een recreatief fietsrondje langs de Snitser Mar is niemand gebaat, stellen vijf provinciale politieke partijen. Zij vrezen dat dit nieuwe pad ten koste gaat van weidevogels

Een fietspad dat ten koste gaat van weidevogels. Vijf fracties in Provinciale Staten vinden dat dat niet meer kan.

Aan de rechterkant de sluis bij Goingarijp. Links de geplande fietsroute.

Aan de rechterkant de sluis bij Goingarijp. Links de geplande fietsroute.

Lees meer over
De Fryske Marren

De kritiek van de provinciale fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, FNP en D66 richt zich op een recreatief fietspad dat recreatieschap Marrekrite wil aanleggen rond de Snitser Mar. Het pad loopt dwars door het weidevogelgebied Ballingbuersterpolder bij Goingarijp. Een fietspad daar gaat zeker voor verstoring van de weidevogels zorgen, stellen de partijen. Zij halen onderzoek aan dat aantoont dat aan weerszijden van een fietspad in een strook van 200 meter geen weidevogels gaan broeden.