Partijen De Fryske Marren geschrokken van uitkomst nalevingsonderzoek GGD Fryslân

Twee op drie 17-jarigen krijgen probleemloos drank mee. ANP

De fracties van de PvdA en GroenLinks van de gemeente De Fryske Marren hebben woensdag schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het hotspot-nalevingsonderzoek van de GGD Fryslân.

In het onderzoek, waarover in deze krant werd bericht, komt de gemeente De Fryske Marren als één van de gemeenten uit de bus waar het verbod op alcoholverkoop aan 17-jarigen het slechtst nageleefd wordt.

Lees ook | Twee op drie 17-jarigen krijgen probleemloos drank mee

De fracties stellen ‘hiervan geschrokken te zijn’ en zijn benieuwd of de gemeente het afgelopen jaar zelf ook mystery-shoppers heeft ingezet.

In het bijzonder wordt gevraagd naar de naleving op evenementen in de gemeente. De gemeente verleent deze vergunningen en hieraan zijn voorwaarden verbonden. De fracties willen weten of de situatie op evenementen in De Fryske Marren overeenkomt met het geschetste beeld in het onderzoek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren