Paardenpraat uit Rijs

Eigenlijk had Rijs vandaag moeten bruisen. Er had muziek uit luidsprekers moeten klinken. Op hoge benen hadden tuigpaarden door de piste moeten draven en aan witgedekte tafeltjes langs de arena hadden mensen witte wijn moeten drinken.

FOTO

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lees meer over
De Fryske Marren

Als alles in Rijs vandaag gewoon was geweest, hadden er lange rijen blikkerende auto’s in het parkeerweiland gestaan en was de atmosfeer tijdens het traditionele Concours Hippique op de eerste zaterdag in augustus zwanger geweest van hoefgekletter, gesnuif en gehinnik.