Openbare school in Oudehaske verdwijnt waarschijnlijk

Leerlingen van It Haskerplak beeldden in 2013 uit dat de school toen nog 96 leerlingen had.

Leerlingen van It Haskerplak beeldden in 2013 uit dat de school toen nog 96 leerlingen had. Foto: LC/Jan de Vries

De openbare basisschool It Haskerplak in Oudehaske wordt waarschijnlijk per 1 augustus opgeheven. Het plan is om de school te laten fuseren met de christelijke school in het dorp.
Lees meer over
De Fryske Marren

Reden voor de fusie is volgens het overkoepelende schoolbestuur Ambion het dalende leerlingenaantal. In oktober 2016 waren 81 leerlingen, nu zijn er nog 45, zo valt te lezen in stukken van de gemeente De Fryske Marren.

Momenteel bekijkt het bestuur of een fusie met De Tarissing mogelijk is. Die school, die onder CBO Meilân valt, is volgens de gemeente juist ‘sterk gegroeid’ en heeft nu 168 leerlingen.

Samenlevingsschool

Ambion-bestuurder Ingrid Janssen zegt dat ze veel vertrouwen heeft dat de fusie doorgaat, maar benadrukt dat het definitieve besluit nog moet vallen. ,,Dat komt als de onderzoeksfase is afgerond.’’

Volgens Janssen is het de bedoeling dat de fusieschool een samenlevingsschool wordt, waarbij zowel de openbare als christelijke identiteit een plek heeft.