Onrust over lelieteelt Wijckel neemt toe

Om de groeiende onrust over de bollenteelt in de Friese Zuidwesthoek te bundelen, is er donderdagavond een bijeenkomst in Wijckel.
Lees meer over
De Fryske Marren

Al jaren leeft er onder de bewoners van het voormalige Gaasterland onrust over het groeiend gebruik van bestrijdingsmiddelen door de lelietelers in het gebied.

Het gebied rond Oudemirdum en Wijckel is erg geschikt voor de lelieteelt door de bijzondere samenstelling van de bodem. Daardoor huren telers uit onder andere de Noordoostpolder, graag percelen in deze hoek van Friesland.

Meedenken

Onlangs is er in Wijckel een actiecomitë opgericht dat nu toenadering heeft gezocht tot de Stichting Gaasterlân Natuerlan. Samen organiseren zij donderdagavond een vergadering in de tuin van Terra Nova aan de Jachtlustweg in Wijckel.

Onder andere de politieke partijen in De Fryske Marren zijn uitgenodigd om kennis te nemen van de zorgen en mee te denken over maatregelen.

,,It libbet hjir tige’’, zegt Fedde Bergsma van SGN. ,,It komt elke dei wol wer ter sprake. Der is in soad ûnrest ûnder de ynwenners. Men wit net goed hoe’t it sit, men freget him ôf wêrom dy teelt hjir moat en wêrom it sa ticht by de huzen moat. Yn de polder hawwe de boeren alle romte en wenje de minsken yn in pear kearnen. Hjir is de befolking mear ferspraat, wenje de minsken tichter tsjin de lânbougrûn oan en hawwe se der mear lêst fan.’’

Verbeteren

Het is volgens hem niet de bedoeling om de boeren aan de schandpaal te nagelen. ,,It giet derom om der mei ús allen oer nei te tinken wat wy dwaan kinne om de situaasje foar de boargers te ferbetterjen.’’

Nieuws

menu