Nijjiersrevu de Jouwer start voorbereidingen jumbileumeditie

Bestuursleden en een deel van de cast van Nijjiersrevu de Jouwer. Foto Martijn van Dijk

Tot november 2020 was Nijjiersrevu de Jouwer aan het repeteren voor de 35e Revu. De strengere coronamaatregelen nekten toen alsnog hun plannen. Afgelopen dinsdag waren de acteurs, muzikanten en het bestuur voor de eerste keer dit jaar weer bij elkaar.
Lees meer over
De Fryske Marren

Ieder najaar krijgen de leden van de Jouster Nijjiersrevu de vraag of ze al zijn begonnen met de voorbereidingen. „Ik bin ophâlden om minsken út te lizzen dat wy al moannen yn it spier binne”, verzucht Folkeline Papjes-Dykstra.

Durk Brouwer, voorzitter van de Revu kan wel om de onwetendheid van de mensen lachen. Maar hij vervolgt serieus: „Wy binne it hiele jier dwaande mei de Revu. Op ien moanne nei: febrewaris.” Hij geeft ook grif toe dat het theater veel van de spelers en speelsters vraagt. „Foaral rûn kryst en nijjier om is it smoardrok.”

Húskeamergefoel

Tot november had de Revu de hoop dat het spektakel in ‘t Haske door zou gaan, maar de strengere coronamaatregelen lieten dat niet toe. „Wy hiene al in soad oanpassingen dien”, vertelt Papjes-Dykstra. „Fanwegen de koroanamaatregels koene der mar 100 minsken yn de seal, dat wy woene it hiel smûk meitsje. In húskeamergefoel.”

Omdat het publiek niet naar ‘t Haske kon komen, maakte de Revu als alternatief een jubileumkrant „Sa brochten wy de Revu by de minsken thús”, zegt Brouwer.

Ondanks de versoepelingen hoopt het gezelschap dat huiskamergevoel te behouden bij de voorstellingen in 2022.

Spelersbijeenkomst

De bijeenkomst dinsdag was niet alleen bedoeld om het script door te nemen, daar is weinig aan veranderd. Het was vooral bedoeld om elkaar na maanden weer eens te zien.

„Foar takomme jier brûke wie itselde skript”, legt Papjes-Dykstra uit. „Dat folje wy fansels oan my wat der dit jier spilet.” In september beginnen de repetities. „Dan folget healwei oktober in ‘stúdzjewykein’ yn St. Nyk”, zegt Brouwer. In november beginnen de decorbouwers met hun werkzaamheden.

In totaal zijn zo’n 40 vrijwilligers een deel van het jaar actief voor de Nijjiersrevu, vervolgt hij. „Minsken witte faak net dat der safolle lju yn it spier binne. Sy sjogge allinnich mar de spilers op it poadium.”

De trouwe ‘Revugangers’ kunnen de data voor de voorstellingen alvast in hun agenda noteren. Op 7, 8, 14 en 15 januari staat Nijjiersrevu de Jouwer weer op de planken met de voorstelling: Keallepoaten, sturtklokken en oare kofje.

Kijk voor meer informatie op: www.revudejouwer.nl

Nieuws

Meest gelezen