Nieuw plan verpauperde gebied aan de Polle in Lemmer: mogelijk honderd woningen

Het verpauperde gebied aan de Polle in Lemmer is gekocht door een nieuwe projectontwikkelaar. Die wil er mogelijk honderd woningen bouwen.

Het gebied in Lemmer waarvoor nu weer nieuwe plannen zijn.

Het gebied in Lemmer waarvoor nu weer nieuwe plannen zijn. FOTO SIMON BLEEKER

Al jaren is het voormalige industrieterrein, waar ooit een houtfabriek stond, onderwerp van discussie. Ontwikkelaars wilden er tot eind vorig jaar woningen en een supermarkt bouwen, maar de gemeenteraad besloot in december dat die combinatie ‘niet wenselijk’ was. Daarna bleef het stil.

Zwanenburg Projecten uit Heerenveen heeft het terrein gekocht, meldden het bedrijf en de gemeente donderdag. Het bedrijf betaalde voor de gronden in totaal ruim 5 miljoen euro.

Honderd woningen

Volgens projectleider Titia Haagsma van Zwanenburg ziet het bedrijf ,,potentie’’ in het gebied. Het is de bedoeling om zo’n honderd woningen te bouwen. Het zou moeten gaan om appartementen en eengezinswoningen. Een precies plan is er nog niet.

Weliswaar heeft het bedrijf voldoende ideeën; niets staat nog vast. Zo is zelfs het aantal woningen onzeker. Dat zou minder kunnen zijn, als dat het ,,woongenot’’ bijvoorbeeld ten goede komt, zegt Haagsma. Ook over de grootte en prijsklasse van de woningen kan ze weinig kwijt.

,,We zijn wel van mening dat we de variatie moeten opzoeken in de vierkante meters.’’ Zo zouden de appartementen bijvoorbeeld 75 en 110 vierkante meter kunnen worden. ,,Ik noem maar een range.’’

Enquête

Er wordt specifiek gekeken naar mogelijkheden voor starterswoningen, maar of die er komen, durft Haagsma niet te voorspellen. ,,We kijken daar zeker naar, maar we onderzoeken nog waar precies behoefte aan is op die plek in Lemmer.’’

Onderdeel van dat behoefteonderzoek zal een enquête zijn naar hoe mensen er zouden willen wonen. Dat deed het bedrijf eerder ook bij project Mooi Harinxmaland in Sneek, zegt Haagsma. Deelnemers kregen daar vier stijlopties voorgelegd. De enquête wordt voor eenieder opengesteld.

Mogelijk moet de gemeenteraad nog een oordeel vellen over de plannen. Op dit moment zijn in het gebied 75 appartementen toegestaan en een deel heeft geen woonbestemming, zegt Haagsma. Als Zwanenburg meer woningen wil bouwen, moet de raad volgens haar de bestemming wijzigen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Woningmarkt