Minder woningen in villapark Balk en meer aandacht voor natuur

Veel omwonenden hadden problemen met deze situatie FOTO M. HARINGSMA

Lees meer over
De Fryske Marren

Het plan voor het villapark dat bij Balk aan de Sleattemer Mar moet verrijzen is aangepast, mede naar aanleiding van bezwaren van omwonenden, bewoners van het park ernaast en natuurorganisaties. Er komen 13 recreatiewoningen minder dan gepland en er wordt meer rekening gehouden met de natuur aldus de gemeente.

Op basis van gesprekken met hen en de provincie Fryslân is volgens de gemeente het plan door de ontwikkelaar flink aangepast ten opzichte van een eerdere versie van de plannen. Het college legt in september de aangepaste bestemmingsplanwijziging voor aan de gemeenteraad.

Minder woningen, meer groen

De meest opvallende wijziging in het plan is het verminderde aantal recreatiewoningen. In het nieuwe plan is ruimte voor 37 recreatiewoningen tegenover de eerdere geplande 50. Rondom de woningen is veel ruimte voor groen en water, en het plan wordt landschappelijk beter ingepast door bijvoorbeeld geen hoge bomen te gebruiken en vogelvriendelijke groene buitenverlichting. Door de aanpassing van het plan is de impact op de natuur, met name op het gebied van weidevogels, flink teruggebracht, stelt de gemeente. Door de nieuwe contouren van het plan is het gebied dat verstoord wordt toegenomen met 1,88 hectare. Dit was eerst 5,22 ha. De resterende verstoring wordt gecompenseerd door een (ruimere) bijdrage per verkochte kavel in weidevogelcompensatie van ontwikkelaar Kontour Vastgoed aan de provincie Fryslân. Er wordt een royale verstoringsafstand aangehouden tot de dichtstbijzijnde cluster nesten, waardoor er nog maar 37 woningen gepland zijn.

Banen en bestedingen

Een belangrijk argument voor het college om mee te werken aan de plannen is de economische impact die het park zal hebben op Balk en omgeving. Naar verwachting zal het park zorgen voor zo’n 50 voltijdbanen in de regio en er zal jaarlijks ongeveer €4 miljoen euro worden besteed. Doordat het park het hele jaar rond open is, zullen de werkgelegenheid en uitgaven niet alleen seizoensgebonden zijn. Een vergelijkbaar recreatiepark in Delfstrahuizen laat zien dat de economische impact op de lokale omgeving overduidelijk is.

In september door de gemeenteraad behandeld

Het college vindt het aangepaste plan goed ingepast op de locatie en binnen de structuurschets Balk uit 2005 en het Masterplan Waterfront Balk uit 2021. Wethouder Roel de Jong: “Dizze planfoarming is in foarbyld fan hoe’t wy rekken hâlde mei de krityske lûden út ‘e mienskip by stridige belangen en funksjes, natuer en rekreaasje, fan in gebiet. Neffens ús hat dat laat ta in plan foar in rekreaasjepark dat goed past yn de omjouwing.”

De gemeenteraad behandelt na het zomerreces het voorstel voor de bestemmingsplanwijziging. Dat gebeurt tijdens het Petear op 25 augustus en Debat en Beslút op 8 september.

Nieuws

Meest gelezen