Lisanne uit Oudega is blij met korfbalpaal op schoolplein. 'Ik lear it no myn freondintsjes'

Leerlingen van bassisschool De Fluessen in Oudega kunnen korfballen op het schoolplein.

Leerlingen van bassisschool De Fluessen in Oudega kunnen korfballen op het schoolplein. Foto: Cees Walinga

De 9-jarige Lisanne de Boer uit Oudega gaat haar klasgenootjes van abbs De Fluessen voortaan korfbal leren in de pauzes.
Lees meer over
De Fryske Marren

Dat kan sinds vrijdag na het plaatsen van een korfbalpaal, een initiatief van de vier korfbalclubs uit de gemeente De Fryske Marren. „Ik bin de ienichste yn de klasse dy’t op kuorbal sit. Ik lear it no myn freondintsjes”, vertelt het lid van KC Harich nadat ze samen met wethouder Barbara Gardeniers de korfbalmand had ingewijd met een raak schot. Voor de gelegenheid is ze deze dag gestoken in haar clubtenue.

De komende dagen wordt op dertien scholen in de gemeente een korfbalpaal geplaatst. Joop Meijer, voorzitter van de KV Lemmer, initiatiefnemer van de korfbalpalen op schoolpleinen, verwacht dat er daarna nog eens dertien palen komen op schoolpleinen. De gemeente telt ruim dertig basisscholen. „Der is mear belangstelling foar en we hearre dat de skoallen entûsjast binne. It kost de skoallen ek hast neat. Se moatte allinne de ballen foar 50 euro oanskaffe. De peal krije se fergees.”

De paal wordt betaald uit het lokaal Sportakkoord van de gemeente. Met de plaatsing van de eerste dertien is een bedrag van 4500 euro. En dat is goed besteed geld om jongeren in beweging te krijgen en om ze te leren korfballen, zei wethouder Gardeniers. Miranda Visser van KV DTG uit Wijckel hoopt dat met de korfbalpalen die dezer dagen ook op de pleinen van de Ludgerusschool en It Hazzeleger in Balk opgericht worden de sport ook in de omgeving van Wijckel een opleving beleeft. „Wy ha wol in soad bern dy’t meidogge oan kangoeroekuorbal, mar dêrnei wolle wy se ek hâlde.” In Gaasterland komen ook nog palen bij CBS De Wâlikker in Oudemirdum en KBS De Ferbining in Nijemirdum.

QR-code

Op de korfbalpaal staat ook een QR-code. Kinderen kunnen deze scannen waarna filmpjes met korfbaloefeningen tevoorschijn komen om ze na te doen. Ideaal voor scholen waar geen Lisanne de Boer rondloopt. Miranda Visser sluit overigens niet uit dat de korfbalclubs te zijner tijd een rondje langs de schoolpleinen maken om op de scholen korfbalclinics te houden. Nei de simmerfakânsje ha wy wer it skoallentoernooi. It soe in moaie tarieding wêze.”

„Kinst ek hiel goed in wedstryd hâlde mei ien koer”, weet Lisanne. Zij hoopt dat er naast haar broer Rinse en zus Janniek meer jongeren uit het dorp meegaan naar de korfbalclub in Harich.