Lemsterrijn naast snelweg A6 uitgebaggerd

De Lemsterrijn wordt in het najaar uitgebaggerd. De bagger wordt in een weilanddepot gestort. Foto Google Maps

In het najaar wordt de Lemsterrijn - die parallel loopt aan de A6 - uitgebaggerd door Wetterskip Fryslân. In vier maanden tijd wordt 17.000 kubieke meter bagger uit het water gehaald en in een weilanddepot gestort.

Het uitdiepen van de Lemsterrijn is volgens het Wetterskip nodig om de doorstroming en waterkwaliteit van de vaart te verbeteren. „Daarnaast is de Lemsterrijn op dit moment niet diep genoeg om goed onderhoud met de maaiboot uit te voeren”, vertelt projectleider Rudy Damstra van Wetterskip Fryslân. „Om goed onderhouden te plegen met een maaiboot is een waterdiepte van één meter wenselijk. Wanneer de maaiboot nu gaat varen, zal de hij door de baggerspecie varen, wat zorgt voor vertroebeling en dat leidt tot vissterfte.”

Weilanddepot

De bagger wordt via leidingen naar een nog in te richten weilanddepot getransporteerd. Het weiland van vijf hectare krijgt ‘dijkjes’ van 1,5 meter hoogte waarin de bagger twee jaar lang droogt. Het depot komt ter hoogte van de weg Westeind in Oosterzee.

Damstra: „De locatie van het weilanddepot is een lager gelegen perceel en daarom heel geschikt om de baggerspecie op te storten. Het perceel zal, zodra de ingedroogde baggerspecie verwerkt kan worden, ongeveer 15 tot 20 centimeter hoger worden.” In 2023 wordt het weilanddepot weer grasland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Natuur en milieu