Keus locatie cultureel centrum Joure opnieuw uitgesteld

De gemeenteraad neemt in elk geval afscheid van de optie om op de plek van sporthal De Stuit het centrum te vestigen.

De gemeenteraad neemt in elk geval afscheid van de optie om op de plek van sporthal De Stuit het centrum te vestigen. FOTO SIMON BLEEKER FOTOGRAFIE

Sporthal De Stuit is zo goed als van de baan als locatie voor het nieuwe maatschappelijke en culturele centrum in Joure. Waar het centrum wel komt, blijft nog ongewis.
Lees meer over
De Fryske Marren

Wie had gehoopt dat de gemeenteraad van De Fryske Marren woensdagavond eindelijk een keuze zou maken voor een nieuwe locatie voor het centrum, kwam bedrogen uit. Raadsleden waren het vooral eens over waar het centrum niet moest komen: in sporthal De Stuit.

Dat was precies wat het college van burgemeester en wethouders als locatie voorstelde. Volgens het college is het de beste plek, maar raadsleden denken daar dus anders over. Ze wezen onder meer op voor overlast vrezende omwonenden die misschien wel tot de hoogste rechter de keuze zouden aanvechten.

Evenementenhal en ‘t Haske

Dus stelden GroenLinks, PvdA en NCPN voor om in plaats van voor de sporthal te kiezen voor de verderop gelegen Evenementenhal. ,,In kânsryk alternatyf bûten de wenwyk’’, vond GroenLinks-raadslid Anne Merkuur. De partijen vroegen het college een plan op te stellen ‘met een definitieve raming van de kosten en van de exploitatie’.

Maar de VVD, Burgerpartij, KFM en FNP vonden Partycentrum en Zalencentrum ‘t Haske een eigenlijk betere locatie. Op aandringen van die partijen, zo gaven ze na afloop van een relatief lange schorsing desgevraagd aan, werd het GroenLinks-voorstel aangepast. De raad besloot zowel de Evenementenhal als ‘t Haske ‘aan te wijzen als mogelijke locaties’. Het college van burgemeester en wethouders moet nu eerst van beide opties de kosten uitwerken.

Het was de zoveelste keer dat het stuk op de agenda stond. In oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad een keus over de locatie ook al uit. Wel werd toen al 6,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een Brûsplak.