Innovatiecluster Douwe Egberts in Joure van de baan

De Jouster fabrieken van Douwe Egberts in het avondlicht. FOTO NIELS DE VRIES

Een nog op te richten innovatiecluster van Jacobs Douwe Egberts in Joure is definitief van de baan, zegt wethouder Frans Veltman (CDA).

Hij sprak namens het college - naar aanleiding van vragen door de NCPN over de kwestie. De partij wilde graag helderheid over het voornemen om een bedrag van maximaal 1.500.000 euro beschikbaar te stellen voor het nog op te richten innovatiecluster.

„Dit speelt al vanaf 2017, toen B en W van de Fryske Marren 100.000 euro aan Douwe Egberts gaven als bijdrage aan een reorganisatie bij dit bedrijf, welke zo’n 90 arbeidsplaatsen kostte”, schrijft NCPN-raadslid Rinze Visser. „Dit alleen al was toen onbegrijpelijk, maar het was nog erger: met genoemde en dus nu van de baan zijnde belofte wilde men nog veel verder gaan.”

‘Focus elders’

Volgens Veltman heeft het concern kortgeleden laten weten ‘niet binnenkort een innovatiecluster te willen opzetten’. „Hun focus ligt momenteel elders.”

Op vragen van Visser of de toezegging echt definitief van de baan is, verduidelijkte Veltman: „Op het moment dat JDE een innovatiecluster opzet en daar financiering voor nodig heeft, dan zouden wij naar de raad gaan om te zien of dat voorstel draagvlak heeft. JDE heeft toegezegd dat ze niet met een innovatiecluster komen. Wij komen dus niet met een voorstel bij de raad om geld beschikbaar te stellen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Economie