In De Fryske Marren is weinig animo voor coronasubsidie maatschappelijke organisaties

De belangstelling voor een coronafonds voor maatschappelijke organisaties in de gemeente De Fryske Marren valt tegen. Dat zegt de gemeente.

Archieffoto gemeentelogo De Fryske Marren. FOTO LC

Archieffoto gemeentelogo De Fryske Marren. FOTO LC

Op aandringen van de gemeenteraad besloot het college van burgemeester en wethouders een regeling te treffen voor organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen die in de financiële problemen kwamen. De coronaschade moest zijn ontstaan tussen maart en december 2020.

Volgens een ambtelijk advies kwamen er sinds maart ‘relatief weinig verzoeken binnen’. ‘Slechts zeventien, waarvan twee worden afgewezen omdat het ondernemers zijn.’

,,De signalen die wij van tevoren kregen, ook via de raad en dorpshuizen was: o, er is paniek, het komt niet goed’’, zegt wethouder Jos Boerland (VVD). ,,Daarom hebben we een fonds ingesteld met een serieus bedrag.’’

500.000 euro beschikbaar

Er is voor de maatschappelijke organisaties een totaalbedrag van 500.000 euro beschikbaar. Tot nu toe werd er 160.000 euro aangevraagd. In het advies staat dat de verwachting is dat het merendeel van de aanvragen moet worden afgewezen, omdat er geen nadeel door corona was of omdat het verlies door de clubs zelf kon worden opgevangen.

In het ambtelijk advies worden voorbeelden genoemd, waarbij clubs wel geld vroegen, maar er geen recht op hadden. Zo noemt de gemeente de aanvraag van een sportvereniging van ruim 900 euro, terwijl de vereniging het jaar 2020 afsloot met een positief saldo van bijna 5000 euro op een begroting van zo’n 16.000 euro.

Een stichting vroeg 14.000 euro aan, omdat het jaar werd afgesloten met een negatief saldo van ongeveer dat bedrag. Maar de stichting heeft nog voldoende geld in kas: 37.000 euro, na aftrek van het negatieve saldo. Onduidelijk is of de voorbeelden daadwerkelijke aanvragen zijn. De wethouder kon dat gisteren niet zeggen.

Minder zwaar dan voorspeld

Dat er veel minder gebruik wordt gemaakt van het fonds dan verwacht ,,verbaast’’ Boerland ,,in positieve zin’’. Wellicht hebben de verenigingen het minder zwaar gehad dan voorspeld, denkt hij. Maar er kan volgens hem ook iets anders spelen. Zo zouden verenigingen bijvoorbeeld onderhoud hebben kunnen uitgesteld, omdat ze geen of minder inkomsten hadden.

Financiële problemen zouden daardoor dit jaar alsnog kunnen ontstaan. Onder meer daarom, en omdat ook dit jaar veel beperkingen gelden, wordt het fonds met een jaar verlengd. Aanvragen kunnen tot 1 juli volgend jaar worden ingediend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren