Beheersen van Fries is basisvaardigheid, zegt onderwijsminister Wiersma: 'Hoort bij Friesland en is ook mooi aan Friesland'

De Friese taal is een basisvaardigheid. Met die boodschap kwam onderwijsminister Dennis Wiersma maandag op werkbezoek naar de Westermarskoalle in Joure.

Werkbezoek van minister Wiersma, bij de kleuters van juf Anneke in Joure.

Werkbezoek van minister Wiersma, bij de kleuters van juf Anneke in Joure. Foto: Simon Bleeker

Lees meer over
De Fryske Marren

Daar zitten ze, in een kring van kleuterstoeltjes. „Ik bin Fred”, zegt burgemeester Veenstra van De Fryske Marren. „Ik bin Arno”, zegt commissaris van de koning Brok. „En ik bin Sietske”, zegt gedeputeerde Poepjes.