De Fryske Marren wijst 56 gemeentelijke monumenten aan

Het stationsgebouw in Sint Nicolaasga. Foto Martijn van Dijk

In De Fryske Marren zijn 250 gemeentelijke monumenten. Deze objecten staan alleen in de voormalige gemeenten Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Het college van B en W heeft daarom 56 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen als mogelijk monument. De objecten zijn daardoor ‘voorbeschermd’.

„De 56 objecten kwamen naar voren tijdens een inventarisatie die in de hele gemeente is uitgevoerd”, schrijft De Fryske Marren. Daarbij is gekeken naar de authenticiteit en vormgeving van de bouwwerken. Voor de verschillende criteria krijgt een object punten. De 56 bouwwerken scoren dusdanig hoog dat zij in aanmerking komen voor de status van gemeentelijk monument. Het betreft voornamelijk woonhuizen, boerderijen en kerkengebouwen.

Vrijwillig

De aanwijzing is niet definitief. De eigenaar bepaald of zij het bouwwerk willen laten aanwijzen als gemeentelijk monument. Dat gebeurt op vrijwillige basis.

Doordat de objecten nu voorbeschermd zijn als gemeentelijk monument, kunnen (delen van) objecten niet zomaar gesloopt worden. Daarnaast kan een eigenaar aanspraak maken op de subsidieregeling voor instandhouding van gemeentelijke monumenten, zoals een restauratie.

Watertoren Joure

Veruit het grootste deel van de voorbeschermde gemeentelijke monumenten staat in Joure (19). Onder andere de watertoren aan de Scheen, Rooms Katholieke Kerk en pastorie hebben deze status gekregen. In Sint Nicolaasga (5) en Langweer (4) zijn een handvol objecten voorbeschermd. Het betreft onder meer de Nederlands Hervormde Pastorie in Langweer, de Nederlands Hervormde Pastorie in Sint Nicolaasga en het Tramstationsgebouw in laatstgenoemde dorp.

In de herfst van 2021 neemt B en W een definitief besluit over de aanwijzing.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Monumenten