Gemeente verpakte extra geld voor zwembad Lemmer als schoonmaakgeld

Onder valse voorwendselen financierde de gemeente De Fryske Marren jarenlang het Lemster zwembad met extra geld. Dat valt op te maken uit een rapport van de rekenkamercommissie.

.

. Foto: Simon Bleeker

Volgens de eigenaar van het zwembad Ny Sudersé was het geld onder meer bedoeld voor een glijbaan, zo blijkt uit het rapport. Het jaarlijkse bedrag werd daarentegen bestempeld als ‘schoonmaakovereenkomst’ , omdat toenmalige wethouder Jelle Wesselius bang was dat de gemeenteraad niet met het geld akkoord zou gaan.

Gebrek aan transparantie

Hoewel opeenvolgende colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren de werkelijke inhoud van de overeenkomst kenden, is die nooit voldoende duidelijk gemaakt aan de gemeenteraad, zegt de rekenkamercommissie. ‘Het gebrek aan transparantie over de gemaakte afspraken heeft gezorgd voor onnodige discussie in de raad’, schrijft de commissie aan de raad. Het onderzoek, waar de raad om had gevraagd en dat is uitgevoerd door bureau Byond, is vorige week achter gesloten deuren aan de raad gepresenteerd. Het is nog niet openbaar.

Het geld is al tijden onderwerp van discussie, nadat raadslid Sake Barelds (NCPN) in 2018 er vragen over stelde. Eigenaar Gert Jan Mondeel van zwembad Ny Sudersé en de Beachclub krijgt voor de exploitatie van het zwembad jaarlijks 300.000 euro van de gemeente De Fryske Marren.

Daarnaast kreeg hij op basis van de schoonmaakovereenkomst nog eens jaarlijks 16.000 euro (door indexatie werd dat later 18.000 euro). Het document is door niemand ondertekend. Toch werd het geld vanaf 2012 tot en met 2018 betaald ‘zonder dat daarvoor een onderliggende ondertekende overeenkomst beschikbaar was’, staat in het onderzoeksrapport. Voor het geld hoefde hij amper iets te doen, schreef de Leeuwarder Courant eerder al na inzage in de overeenkomst. Volgens het niet-ondertekende document moest de gemeente het strand onderhouden, niet Mondeel.

Nodig voor begroting

Mondeel stelde eerder al dat het als schoonmaakgeld verpakte bedrag nodig was voor zijn begroting. Hij nam in 2011 de zwembad- en strandclubbouwplannen over van een ondernemer die afhaakte. Volgens Mondeel had hij het extra geld nodig voor onder meer de toevoeging van een glijbaan en een duurzamer verwarmingssysteem, zo staat in het rapport.

Ex-wethouder Jelle Wesselius (CDA) van de toenmalige gemeente Lemsterland vreesde volgens het onderzoek dat de raad met een verhoging niet akkoord zou gaan, waardoor het project zou vertragen of zelfs zou worden afgesteld.

Daardoor werd het extra geld in de onderhoudsovereenkomst gegoten. ‘Waarbij dhr. Mondeel een vergoeding zou ontvangen voor het strandonderhoud, maar waarbij het daadwerkelijke onderhoud van het strand door de gemeente zou geschieden’, aldus het rapport. Over het werkelijke doel van het geld wordt in de overeenkomst niets gezegd.

Geen herinnering

Volgens de onderzoekers kan toenmalige wethouder Wesselius zich niet meer herinneren waarom het contract nooit is ondertekend. De inhoud werd volgens hem wel besproken met ‘het voltallige college’. In een collegevoorstel werd besloten de overeenkomst aan de raad te melden, maar ook dat werd niet ondertekend, met als gevolg dat de raad opnieuw niet hoorde van de inhoud.

Ook wethouder Janny Schouwerwou (CDA), die na Wesselius kwam, was van de overeenkomst op de hoogte. Er werd in 2015 met Mondeel afgesproken om de overeenkomst alsnog te ondertekenen, maar ook in dit geval kan de wethouder (Schouwerwou) zich niet herinneren waarom dat niet is gebeurd. Wel kreeg de raad te horen dat de uitvoering van het onderhoud ‘nog niet in detail is geregeld’. ‘Voor zover bekend is destijds de overeenkomst niet gedeeld met de raad’, schrijft het rapport.

De huidige wethouder Jos Boerland (VVD) beweerde tijdens een raadsvergadering in juni 2019 nog dat er geen andere documenten waren dan die hij de raad had gegeven. De onderhoudsovereenkomst zat daar niet bij. ,,En verder is er niks’’, zei hij. Uit gesprekken met onder meer ambtenaren concludeerde hij dat ,,wat er betaald is onderdeel is van de onderhandelingen’’.

De FNP en de NCPN wilde eerder het geld, grofweg 18.000 euro maal de jaren 2012 tot en met 2018, terugvorderen, maar dat kon volgens de wethouder niet. Sinds 2019 wordt het zogenaamde schoonmaakgeld niet meer betaald. Eigenlijk zou dat worden betaald tot 2036.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren