Gemeente De Fryske Marren wil meer geld voor wegenonderhoud

Archieffoto. Tijdens een werkbezoek van toenmalig minister Visser (links) fietsen wethouder Groeneveld (tweede van links) en burgemeester Veenstra (derde van links) over een stuk weg dat er wel puik bij ligt. FOTO NIELS DE VRIES

Voor het onderhouden van de wegen in de gemeente De Fryske Marren is extra geld nodig. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad 1,7 miljoen euro vrij te maken.
Lees meer over
De Fryske Marren

In een nieuwsbericht schrijft het college dat er vaker onderhoud nodig is ‘dan we eerst dachten’. Daarnaast stijgen de kosten van de benodigde ‘duurzame materialen’. Ook raken de wegen beschadigd door ‘steeds zwaardere en grotere landbouwvoertuigen’ en door inklinking van de veengrond onder wegen. Dat gaat ‘sneller dan we hadden voorzien’. Ongeveer 30 procent van de wegen ligt in veengebied.

Al met al leidt het tot flinke schade waardoor er onveilige situaties ontstaan die tot ‘mogelijke claims kunnen leiden’. Sinds 2015 neemt het aantal keren dat de gemeente voor schade aansprakelijk wordt gesteld toe. Was dat in 2015 nog 19 keer, in 2020 ging het om 35 keer.

Vijf miljoen vierkante meter weg

Het aantal keer dat een schade werd toegewezen fluctueert overigens. Zo was het in 2015 10 keer, het jaar erop 17 keer en in 2020 16 keer.

Via een meldingsysteem voor de openbare ruimte kreeg de gemeente afgelopen jaar 72 meldingen binnen. In een beleidsplan concludeert de gemeente dat de openbare ruimte ‘geen visitekaartje’ is ‘voor onze inwoners en bezoekers’.

Behalve extra geld voor dit jaar vraagt het college ook extra geld voor de komende jaren. In 2023 en 2024 wil het college 1,7 miljoen extra. De jaren erop gaat het om een bedrag van 1,5 miljoen euro.

De Fryske Marren is verantwoordelijk voor ongeveer 5 miljoen vierkante meter weg. Twee jaar geleden vroeg het college ook al extra geld voor het onderhoud van de wegen. De gemeente wist daarnaast als gevolg van de fusie van drie gemeenten in 2014 toen ook nog niet precies wanneer bepaalde wegen waren aangelegd. Dat is inmiddels wel in kaart gebracht.

Nieuws

menu