Gemeente De Fryske Marren bespaart fors op CO2-uitstoot

Gemeente De Fryske Marren. Foto Martijn van Dijk

Gemeente De Fryske Marren heeft haar CO2-uitstoot afgelopen jaar flink terug gebracht. Sinds 2017 daalde de uitstoot met 42 procent.

De grootste winst werd behaald op het wagenpark. Dat komt met name door de overstap naar een andere brandstof en het vervangen van diverse auto’s door elektrische voertuigen.

Ook werd minder CO2 uitgestoten door gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Daarnaast werden in 2020 veel minder dienstreizen gemaakt en nam het woon-werk verkeer af. De laatste verbetering kwam voornamelijk door de corona-crisis.

‘Hoopje noch flinke stappen te meitsjen’

“Wy hawwe yn 2020 in flinke stap makke op it besparjen fan CO2-útstjit”, zegt Frans Veltman Wethouder duurzaamheid. „Troch noch fierder yn te setten op it elektryfiseren fan it materiaal, it werombringen fan tsjinstreizen en fierder te besparjen op ús gebouwen hoopje wy ek yn 2021 en 2022 noch flinke stappen te meitsjen.”

De gemeente wil de CO2-uitstoot tot en met 2022 met 63 procent verminderen ten opzichte van 2017.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Natuur en milieu
Duurzaamheid