Dit keer wordt het anders. Na oudejaarsrellen is het feest terug in Echtenerbrug

De wind trekt aan de feesttent op het parkeerterrein bij het voetbalveld. ,,Wy sette de boel noch even ekstra fêst’’, zegt feestcommissielid Jeljer Holtrop. Alles onder controle.

Commissieleden Sybren Hoekstra (links) en Jeljer Holtrop in de feesttent. ,,Der is sosjale kontrôle.’’

Commissieleden Sybren Hoekstra (links) en Jeljer Holtrop in de feesttent. ,,Der is sosjale kontrôle.’’ Foto: Marco Keyzer

Lees meer over
De Fryske Marren

Of hij iets meekreeg van de Mobiele Eenheid, die vorig jaar het dorp schoonveegde? ,,Neat’’, zegt Holtrop die buitenuit woont. Hij was verbaasd. Zo kent hij Echtenerbrug niet.

Plaatselijk Belang-bestuurder Roelof Jan Slump wiens familie al generaties lang in het dorp woont (,,Us heit sei altyd: se hjitte hjir Slump of se binne mei in Slump troud’’) wist een ding. ,,Dit mei noait wer gebeure.’’

De oudejaarsrellen waren een opeenhoping van frustratie, denkt Jeljer Holtrop. Sinds 2016 organiseerde hij samen met acht maten en elf vrijwilligers ieder jaar een groot eindejaarsfeest met muziek in een tent bij het dorp. Maar in 2021 en 2022 was er niks te doen door de pandemie.

Feest moet terugkomen