De Fryske Marren investeert volgend jaar 8,6 miljoen euro maar vreest 'ravijnjaar' 2026

De slagbomen bij de Teernstrabrug in Balk worden geautomatiseerd. Foto Jan de Vries

Ondanks een onzekere financiële toekomst investeert het college van De Fryske Marren in 2023 voor 8,6 miljoen euro. Grootste struikelblok wordt het onduidelijke jaar 2026.
Lees meer over
De Fryske Marren

Het ravijnjaar 2026 werd ook al genoemd door de gemeente Opsterland bij de presentatie van hun begroting. Alle gemeenten kampen ermee. In dat jaar wordt het financieringssysteem door het Rijk herzien en komt er mogelijk fors minder geld naar gemeenten. Vooralsnog houdt De Fryske Marren het voor dat jaar op een tekort van bijna 5 miljoen euro.

,,Dat makket it dreech om plannen te meitsjen’’, zegt wethouder Remboud van Iddekinge. ,,Mar wy moatte wol ynvestearje. Der is wol ûnderhâld nedich.’’ Voor onderhoud van wegen en bruggen wordt zowel in 2023 als in 2024 1,7 miljoen euro extra uitgetrokken. In 2025 en 2026 gaat het om 1,5 miljoen euro extra. Van de 8,6 miljoen euro investeringen volgend jaar is 5,6 miljoen euro structureel en 3 miljoen euro incidenteel.

Kleinere projecten

Ook voor kleinere projecten is in de begroting ruimte. Zo maakt het college geld vrij voor de loopsteiger aan de Vuurtorenweg in Lemmer en gaat het de slagbomen van de Teernstrabrug in Balk automatiseren. Daarnaast staan er verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals de warmtetransitie en verduurzaming van het vastgoed, op de agenda.

Uiteindelijk blijft er in 2023 183.000 euro over, in 2024 ruim 2,5 miljoen euro, in 2025 bijna 5 miljoen euro om daarna in 2026 terug te vallen naar bijna 5 miljoen euro tekort.

Nieuws

menu