De Fryske Marren gebruikte nepaccounts

De Fryske Marren gebruikte nepaccounts om inwoners te volgen. ANP

Uit antwoorden op raadsvragen van de VVD, PvdA en GroenLinks over het gebruik van nepaccounts door de gemeente, blijkt dat De Fryske Marren (DFM) deze accounts heeft gebruikt, maar hier sinds kort mee is gestopt.

Aanleiding voor de raadsvragen, is een onderzoek van NHL-Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen naar het volgen van burgers op sociale media door Nederlandse gemeenten. Nepaccounts zijn door ambtenaren gebruikt om vriendschapsverzoeken te doen of om lid te worden van besloten groepen. Volgens de onderzoekers, begeven zij zich hiermee in een grijs gebied.

‘Nepaccounts’ zijn accounts die niet herleidbaar zijn naar een persoon of organisatie. DFM zegt nepaccounts te hebben gebruikt om kennis te nemen ‘van die informatie die inwoners zelf openbaar hebben willen delen’. Dus niet om vriendschapsverzoeken te doen of om lid te worden van besloten groepen.

Persoonlijk geïnformeerd

DFM blijkt in twee gevallen de methode te hebben toegepast: Om ondermijning te bestrijden en om rechtmatigheid en fraude in het kader van de Participatiewet te onderzoeken.

Mensen van wie de sociale media is onderzocht, zijn in het laatste geval persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek naar ze. Personen die mogelijk ondermijning hebben gepleegd, worden niet altijd op de hoogte gesteld. ‘Alleen wanneer dat geen gevaar oplevert voor de nationale of openbare veiligheid of de rechten en vrijheden van de betrokken of anderen”, schrijft de gemeente.

Gestopt met nepaccounts

Vanwege het eerdergenoemde onderzoek is de gemeente ‘tot inzicht gekomen dat onderzoek op sociale media transparanter kan’. De gemeente is daarom direct gestopt met het gebruiken van nepaccounts, zegt zij in een reactie.

In het najaar komt de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten met een landelijk protocol voor het gebruik van internetonderzoek. Daar valt ook het onderzoek op sociale media onder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren