College De Fryske Marren zet in op verder scheiden en recyclen van huisvuil en wil ruimere openingstijden milieuterreinen

Als het aan DFM ligt, wordt de grijze container straks vooral gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden. ARCHIEF MEDIAHUIS NOORD

Het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren zegt in 2022 verder te willen inzetten op het scheiden en recyclen van huisvuil.
Lees meer over
De Fryske Marren

Zo staat in het nieuwe grondstoffenbeleid van de DFM dat vanaf volgend jaar de milieuterreinen langer open zijn, de gft-container vaker wordt geleegd, wil het college dat er gft-containers komen bij appartementencomplexen en de grijze container voortaan elke drie weken laten legen in plaats van tweewekelijks.

,,Deze en andere maatregelen moeten leiden tot minder restafval of minder grondstoffen in de verbrandingsoven”, zegt verantwoordelijk wethouder Irona Groeneveld over het grondstofbeleid dat moet ingaan vanaf april 2022 en deze maand wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uit metingen blijkt volgens het college van B en W dat meer dan de helft van het restafval van de 23.000 huishoudens in De Fryske Marren gebruikt kan worden als grondstof voor recycling. ,,Daarom willen we afval scheiden makkelijker maken voor onze inwoners, zodat de grijze container vooral wordt gebruikt voor restafval dat niet op een andere manier afgevoerd kan worden”, zegt Groeneveld.

Daarnaast zegt het college in te zetten op maximaal zestig kilo restafval per inwoner na 2025. Nu is dat jaarlijks nog 132 kilo. De doelstelling van het Rijk om na 2025 naar dertig kilo restafval per Nederlander te gaan noemt Groeneveld ,,geen realistische opgave. Daarom willen wij inzetten op maximaal zestig kilo per inwoner. Met ongeveer 52 procent aan herbruikbare grondstoffen in het restafval, lijkt dat volgens ons een realistische doelstelling.”

Gespreksavonden

Het nieuwe grondstoffenbeleid is tot stand gekomen via het inwonerspanel van DFM en aansluitend door gespreksavonden, waarbij honderden inwoners aanwezig waren.

Een van de punten die naar voren kwam bij inwoners, was het structureel flink verruimen van milieuterreinen, om afval makkelijker weg te kunnen brengen.

Groeneveld: ,,Sinds de coronatijd zijn de milieuterreinen al langer open. Die tijden worden nu nog meer uitgebreid en dan vooral op de zaterdag. De terreinen in Joure en Lemmer zijn straks vijf dagen per week open. Het nu in aanbouw zijnde kleinere milieuterrein in Balk is en blijft drie dagen per week geopend.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel van het college van B en W tijdens het Petear op maandag 6 december, waarbij ook inwoners kunnen inspreken. Het raasbesluit zelf wordt verwacht op 15 december.

Nieuws

Meest gelezen