College De Fryske Marren verleent Vermilion Energy 'met tegenzin toestemming voor seismisch onderzoek in het gebied Lemsterland en Hemelum'

Het voor seismisch onderzoek door Vermilion Energy in het gebied Lemsterland en Hemelum. FOTO GEMEENTE DE FRYSKE MARREN

Het college van B en W van de gemeente De Fryske Marren zegt met tegenzin een vergunning te hebben verleend voor seismisch onderzoek door Vermilion Energy in het gebied Lemsterland en Hemelum.
Lees meer over
De Fryske Marren

Vermilion Energy wil naar eigen zeggen in kaart brengen of er kans is om bijvoorbeeld aardgas of aardwarmte te vinden in de ondergrond. Het onderzoek vindt plaatst tussen 1 augustus en 15 maart 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer drie maanden duren.

,,Het college en de gemeenteraad zijn geen voorstander van gaswinning, maar het college ziet geen ruimtelijke relevante argumenten om de vergunning te weigeren”, aldus het college van B en W van De Fryske Marren.

De vergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek werd in 2020 ‘van rechtswege’ verleend. De gemeente zelf wilde de aanvraag destijds niet in behandeling nemen. Dat deden we onder andere omdat er voor zover ons bekend was een vergunning werd werd voor locaties in de gemeente waarvan de grondeigenaar geen toestemming wilde geven voor seismisch onderzoek.”

Na een procedure, aangespannen door Vermilion, droeg de Raad van State de gemeente De Fryske Marren op om de vergunning van rechtswege te verlenen.

‘Geen nieuwe argumenten’

Het college zegt geen nieuwe ruimtelijk relevante en steekhoudende argumenten te hebben om de vergunning te weigeren. Bij het behandelen van de aanvraag voor deze vergunning mag het college alleen de eventuele effecten van het seismisch onderzoek op de omgeving beoordelen.

,,Er zijn binnen onze gemeente bijvoorbeeld geen plekken die extreem gevoelig zijn voor geluid- of trillinghinder. Ook blijkt uit de aangeleverde onderzoeken en rapporten dat de tijdelijke ruimtelijke effecten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.”

Vergunningen voor dergelijke onderzoeken zijn afgegeven door de minister van Economische Zaken en Klimaat en gelden voor natuurgebieden, omdat de eventuele effecten acceptabel zouden zijn. Onderzoek in natuurgebieden mag wel alleen plaatsvinden met toestemming van de eigenaar. Dat geldt eveneens voor andere onderzoeklocaties.

De vergunning zelf zegt volgens het college niets over eventuele proefboringen of daadwerkelijke gaswinning. ,,Voor die eventuele vervolgstappen moeten nieuwe vergunningsprocedures worden doorlopen.”

Nieuws