CDA De Fryske Marren wil meldpunt illegaal woninggebruik

Zonsondergang bij Terherne. Het is een van de plaatsjes waar volgens het raadslid gewone woningen worden gebruikt als vakantiewoningen.

Het CDA in De Fryske Marren wil van het college van B en W weten of het college bereid is om een meldpunt te openen voor illegaal woninggebruik.
Lees meer over
De Fryske Marren

Raadslid Henk Alderse Baas (CDA) vroeg het college onlangs onder meer hoeveel woningen in de gemeente de laatste jaren terecht of ten onrechte als recreatiewoning in gebruik waren genomen. Volgens de partij lijkt het woningaanbod af te nemen en lijkt het erop dat met name in de kleine dorpskernen steeds vaker gewone woningen illegaal als vakantiehuis worden gebruikt.

De antwoorden die Alderse Baas kreeg van het college vindt hij ‘beneden de maat’. Ze geven er volgens hem bovendien ‘ogenschijnlijk blijk van dat u vragen vanuit de raad niet serieus neemt’.

Meldpunt

Hij verwijst naar een antwoord van het college dat stelt geen lijst beschikbaar te hebben van legale recreatiewoningen en die dus ook niet te kunnen geven. In een ander antwoord geeft het college ineens aan administratieve controles te hebben gehouden ‘op recreatieve adressen’. Volgens Alderse Baas blijkt daaruit dat er dus wel lijsten met recreatieve adressen zijn.

Het raadslid heeft onder meer daarom opnieuw vragen gesteld. Bovendien vraagt hij of het college ‘bereid is’ een meldpunt te openen waar ‘vermoedens van onrechtmatig gebruik’ van woningen kunnen worden gemeld. ‘Zodat snel en effectief kan worden opgetreden.’

Volgens Alderse Baas hebben bewoners hem verteld ‘over een aantal situaties waar sprake was van recreatief gebruik van woningen die een woonbestemming hebben’. ‘Op dit moment is er, voor zover bekend, geen duidelijk aanspreekpunt voor klachten daarover.’

Nieuws

menu