Bouw van zonnepark Lemsterhoek bij Lemmer gestart

Zonnepark. FOTO GROENLEVEN

De bouw van het nieuwe zonnepark Lemsterhoek bij Lemmer is gestart. Het zonnepark moet met 58.000 zonnepanelen stroom gaan opwekken voor ongeveer driekwart van Lemmer.
Lees meer over
De Fryske Marren

In samenspraak met de gemeente en de provincie is gekozen voor een aantal natuurlijke toevoegingen aan het zonnepark, zodat het beter in het landschap ingepast wordt. Zo worden er rietkragen geplant aan de noordzijde van het zonnepark.

Met energiecoöperatie Gaasterland is een intentieovereenkomst gesloten voor lokale afname van groene stroom uit het park. Aan de noordzijde wordt een gedeelte van het zonnepark gebouwd voor de energiecoöperatie. Die kan dit gebruiken om groene stroom op te wekken voor eigen leden volgens de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.

Nieuws

Meest gelezen