Balksters willen dat gemeente De Fryske Marren iets doet aan slibstrand: 'Je zakt tot je knieën weg in de drek'

De gemeente De Fryske Marren moet iets doen aan het slib en blauwalg in het water bij het strandje van Balk. Dat zeggen ondernemers en Plaatselijk Belang in het dorp.

Voorzitter Kaj Valk van Watersportvereniging Sleattemermar laat zien dat je makkelijk wegzakt in het slib.

Voorzitter Kaj Valk van Watersportvereniging Sleattemermar laat zien dat je makkelijk wegzakt in het slib. FOTO NIELS DE VRIES

De Fryske Utfieringsdienst Miljeu en Omjouwing (FUMO) maakte woensdag bekend een negatief zwemadvies te hebben ingesteld bij het strand van de Sleattemer Mar, ‘omdat er sprake is van ernstige slibvorming’. ‘Door de dikte en de zuigende werking van deze sliblaag is de veiligheid van de bezoekers (zwemmers) in gevaar.’

,,Het is levensgevaarlijk’’, reageert eigenaresse Kyra Boekelman-Betsema van het naastgelegen Restaurant Paviljoen Badmeester Keimpe. ,,Ik ben letterlijk zelf het water ingegaan en je zakt tot je knieën weg in de drek.’’ Voorzitter Kaj Valk van Watersportvereniging Sleattemermar, dat aan het strand zit: ,,Wij willen heel graag dat dit aangepakt wordt.’’

Het strandje had eerder deze maand al last van blauwalg. Een negatief zwemadvies vanwege slib - dat losstaat van blauwalg - heeft de FUMO in elk geval de laatste jaren niet eerder gegeven, zegt een woordvoerder. Sterker nog: dat gebeurde volgens hem in die tijd in de hele provincie niet.

Slibfenomeen niet onbekend

Hoewel misschien niet altijd gevaarlijk, is het slibfenomeen bepaald niet onbekend in Balk. Volgens voorzitter Wytze Bouma van Plaatselijk Belang Balk Vooruit weten medebestuursleden ,,niet anders dan dat er slib ligt’’ en over blauwalg wordt eigenlijk ieder jaar gesproken op de ledenvergadering, zegt hij.

Geld om de slibproblemen bij het strandje aan te pakken is er volgens de gemeentewoordvoerster niet. ,,Een structurele oplossing vraagt ook om bepaalde middelen. Die hebben we op dit moment nog niet.’’ Blauwalg oplossen is volgens haar nog lastiger. ,,Dat heeft voornamelijk te maken met temperatuur. We hebben nog geen probaat middel om het op te lossen.’’

Geen geld voor ‘opwaardering strandzone’

Vorig jaar besloot de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders geen geld vrij te maken voor ‘een opwaardering van de strandzone’. Ook voor komend jaar stelt het college voor niet te investeren in het strand. Zonder investering zal op den duur de zwemlocatie misschien moeten worden gesloten, schrijft het college in de perspectiefnota 2022.

Het college stelt de raad voor zich te beperken tot uitgaven waar de gemeente absoluut niet onderuit kan. De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota volgende week.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Opmerkelijk
Instagram