Aquathermie of restwarmte van bedrijven? Gemeente zoekt naar aardgasalternatieven voor Balk

Aardgas

Aardgas Foto: Koen Suyk

Hoe kunnen huizen en bedrijven in Balk verwarmd worden zonder aardgas? Over die vraag buigen Energie Coöperatie Gaasterland (ECG), Plaatselijk Belang Balk Vooruit en enkele ondernemers uit Balk zich het komende jaar. Is restwarmte of aquathermie een optie?
Lees meer over
De Fryske Marren

Het onderzoek zal zich richten op de mogelijkheden van restwarmte uit bedrijventerrein Eigen Haard en aquathermie. Het moet uitwijzen of deze verwarmingsmethoden haalbaar en interessant zijn voor Balk. Daarbij gaat het niet alleen om de toepasbaarheid van de techniek, maar ook om of het financieel haalbaar is. Ook worden ondernemers en inwoners bij het onderzoek betrokken.

Restwarmte is warmte die overblijft na een productieproces, die warmte kan gebruikt worden als verwarming via een zogenoemd warmtenet. Aquathermie maakt gebruik van de temperatuur van oppervlaktewater, rioolwater of afvalwater om te verwarmen.

De ervaringen die voortkomen uit dit onderzoek moeten de gemeente inzicht geven in hoe de hele gemeente op den duur aardgasvrij kan worden.