Anti-pestkarakter Anno N. even terug op basisschool Bloei

Het fictieve karakter Anno N. was vrijdagochtend een beetje terug op basisschool Bloei in Terherne.

 Verder op de foto politieagent Dick Koffeman. Op de groepsfoto staan bijna alle kinderen van de school.

Verder op de foto politieagent Dick Koffeman. Op de groepsfoto staan bijna alle kinderen van de school. FOTO JACOB VAN ESSEN/HOGE NOORDEN

Daar stond een politieauto op het schoolplein, met daarin schrijver Bart Kingma. Zo presenteerde die zijn nieuwe boek: Jou my de romte!

Het boek van Bart Kingma gaat over Anno N. Een bekende naam voor de schoolkinderen van basisschool Bloei, want hij speelde ook al een rol in het spel Escaperoom dat de school in september speelde. ,,Je moatte it in bytsje sjen as ferfolch op de escaperoom fan septimber”, geeft Fokke Jagersma van de Afûk aan. Hij was met het idee over een vervolg naar Kingma toegestapt. Het fictieve karakter Anno N. werd eerder door de politie opgepakt, doordat de kinderen de escaperoom op tijd wisten op te lossen. ,,Hy wjerspegele yn syn sel wat der barde yn syn jeugd. Hy hie dit alles troch Kingma opskreaun.”

Het eerste deel gaat over het pestgedrag, waar hij in groep 7 slachtoffer van werd: ,,Fanwegen tafallige omstannichheden keazen se him en it pesten waard hieltyd slimmer”, vertelt Kingma. Het boek werd gisterochtend gratis aangeboden aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.

Het tweede gedeelte van het boek gaat over hoe hij het anders had moeten aanpakken. Het gaat over denken in oplossingen. Dat is een belangrijk onderdeel van pesten. De school is daar zelf ook mee bezig in de klas. Is er eens ruzie op school, dan wordt al snel gerefereerd aan Anno N.

Jagersma: ,,Anno N. hie wol in grutte ynfloed op ’e bern. Wy hawwe dêrom by de boekpresintaasje ek beklamme dat it in akteur is.’’

Jagersma merkte tijdens de boekpresentatie dat het onderwerp pesten leeft onder de kinderen. En ook dat het niet alleen maar gaat om daders en slachtoffers, maar ook om meelopers. Jagersma: ,,In famke kaam nei my ta en frege oft se ek twa boeken krije koe. Ek ien foar har nichtsje, dat pesten waard. Ik fyn it prachtich dat se dêroer neitinkt, dat se neitinke oer oplossings.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren