Angst voor herhaling loodsbrand Sint Nyk

Foto ANP

De gewenste herbouw van een loods in Sint Nicolaasga op de plek waar in 2017 Chris Neef door brand omkwam, leidt bij bewoners tot zorgen over de veiligheid.
Lees meer over
De Fryske Marren

Martin Zonderland, zoon van aanvrager, wil een deel van de te bouwen loods aan de Molensteen gebruiken voor de handel in tweedehands auto’s en auto-onderdelen. De oude loods is drie jaar geleden verwoest door brand. Het feit dat dit juist gebeurde door het sleutelen aan auto’s en dat dit het leven kostte van de 30-jarige Neef, boezemt een aantal buren angst in.

,,Se wolle de sekerheid dat soks net nochris barre kin”, zei Sint Nykster Simon Romkes maandagavond namens de omwonenden tegen de gemeenteraad.

Tegen de herbouw is geen bezwaar, maar er bestaat angst dat er onzorgvuldig gewerkt wordt met olie en brandstoffen. ,,It giet net om opset of skuld, mar dat is earder bard.”

Zonderland benadrukte dat hij de enige is die er met auto’s aan de slag gaat. Zelf wil hij ook koste wat kost voorkomen dat het ongeval uit 2017 zich herhaalt.

De omwonenden hebben geen zienswijze tegen de herbouw ingediend, zei Romkes: ,,It giet om it útsprekken fan ús soarch.”

Nieuws

menu