Weer vergunningsblunder: rubberverwerker toch naar Feanwâlden

Wéér glipt er een omstreden vergunning door de vingers van Dantumadiel/Noardeast-Fryslân. Dantumadiel wilde rubberverwerker RVN weren, maar verloor het zicht op de vergunningstermijnen.

FOTO

FOTO JAN DE VRIES

En dus werd de vergunning voor Rubber Verwerking Nederland (RVN) automatisch - ‘van rechtswege’, heet het officieel - verleend. Eind vorig jaar bleek dat het bedrijf naar Feanwâlden wilde komen. Het zat sinds 2013 in het Gelderse Almen, waar de weerstand onder de bevolking toenam. Vooral het vermalen - shredderen - van rubberbanden zorgde voor veel geluids- en stankoverlast. Verhuizingen naar Zutphen en Enschede ketsten af, omdat die gemeenten te hoge stikstofuitstoot vrezen.

Strikter bestemmingsplan

In Feanwâlden zagen ze RVN niet graag komen. Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel toonde begrip voor die zorgen, maar zei tegelijkertijd dat de vergunningsaanvraag gelijkwaardig behandeld moet worden. Wel zou de gemeente proberen om de aanvraag te rekken tot er een nieuw bestemmingsplan ligt. Dat bestemmingsplan is iets strikter dan het huidige en zou het bedrijf mogelijk uit het dorp kunnen weren.

Nu blijkt dat dit van meet af aan een kansloze missie was. De gemeente mocht met het beoordelen van de aanvraag maar twaalf weken wachten op een nieuw bestemmingsplan, en deze termijn verstreek al in september 2020. Al ver voordat wethouder Wiersma in de gemeenteraad voorspelde dat de kans klein is dat RVN zich in Feanwâlden vestigt.

‘Shredderen’

Inmiddels is die kans een flink stuk groter, want de Gelderse rubberverwerker heeft een vergunning van Dantumadiel op zak voor een vestiging in Feanwâlden. Daarin staat niets over het shredderen van autobanden. Of het bedrijf ook echt geen banden gaat vermalen in Feanwâlden is niet duidelijk. Eigenaar Johan Doornberg was daarover in deze krant eerder vaag.

Het is niet de eerste keer dat er ‘per ongeluk’ een vergunning wordt verleend door Dantumadiel/Noardeast-Fryslân. Beide gemeenten hebben één ambtelijke organisatie. Een zonnepark in Triemen, een mestvergister in Marrum en een supermarkt in Dokkum kregen alle drie een vergunning, omdat de gemeente het zicht op de precieze reactietermijnen verloor.

Blunders

Om ervoor te zorgen dat dergelijke blunders niet weer zouden voorkomen, legde de gemeente een lijst aan met ‘bestuurlijk gevoelige aanvragen’. Die aanvragen zouden dan extra goed en door meerdere ambtenaren worden bekeken. Ook de aanvraag van Rubber Verwerking Nederland stond op die lijst, zei wethouder Wiersma eerder dit jaar. En toch ging het dus wederom mis.

In Feanwâlden zijn ze woedend over de gang van zaken. Penningmeester van Dorpsbelang Aije Klaren noemt het een ,,kwealike saak, te gek om los te rinnen. Wy moatte no in djoere abbekaat ynhiere om it wurk fan de gemeente oer te dwaan.’’ Want het dorp gaat in verzet tegen de vergunning. Dantumadiel zegt de gang van zaken te betreuren en ‘had het graag anders gezien.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Dantumadiel
Lokale politiek