Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij met sierwatervogels in Wâlterswâld

FOTO ANP / HOLLANDSE HOOGTE / MARCEL JURIAN DE JONG

In Wâlterswâld is bij een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Zo’n 700 sierwatervogels worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Lees meer over
Dantumadiel

Binnen de 1-kilometerzone van het bedrijf dat nu is besmet, bevinden zich geen andere bedrijven. In de 3 kilometerzone ligt een bedrijf met pluimvee die eveneens op vogelgriep worden onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen elf bedrijven met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

In het kader van de besmetting in Wâlterswâld wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig volgen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gemeld.

Ophokplicht

Het vogelgriepvirus is bezig aan een opmars. Vanwege het hoge aantal besmettingen met het virus geldt sinds woensdag een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Niet alleen commerciële houders moeten hun dieren binnenhouden, maar ook hobbyhouders.

Duizenden vleeskuikens geruimd

Vorige maand werd op drie boerderijen in Friesland het vogelgriepvirus vastgesteld. In Blije werden 66.000 vleeskuikens gedood, in Ried 104.000 en in Tjerkgaast 87.000.

Nieuws

Meest gelezen

menu