Spitsafsluiting Miedloane in De Westereen door felle tegenstand nu echt van de baan

Dantumadiel heeft het plan voor de spitsafsluiting van de Miedloane in De Westereen nu echt van tafel geveegd. Er kwam veel bezwaar tegen het plan.

De Miedloane op archiefbeeld uit 2015. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Miedloane op archiefbeeld uit 2015. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dinie Baarsma wordt er wel een beetje moedeloos van. Samen met een paar straatgenoten zet ze zich in tegen de verkeersoverlast in ‘hun’ Miedloane. Met de opening van de Sintrale As nam het aantal auto’s op de weg toe: van 800 naar 3000. Meerdere oplossingen passeerden; vorig jaar lanceerde de gemeente een afsluiting van de weg in de spits. Door felle tegenstand kwam die proef nooit van de grond, en nu heeft Dantumadiel er helemaal vanaf gezien.

,,Jammer’’, zegt Baarsma. ,,At je neat besykje witte je ek net oft it holpen hie.’’ Volgens haar was een afsluiting in de spits best kansrijk geweest. Over het definitief sneuvelen van de proef zegt ze: ,,Dit wisten wy yn april al.’’ In februari al kwam een meerderheid van de gemeenteraad van Dantumadiel in het geweer: met een motie dwongen zij wethouder Kees Wielstra het voornemen te heroverwegen.

Tegen het verkeersbesluit zijn 35 officiële bezwaren bij de gemeente binnengekomen. En ook informeel kwam er veel commentaar, zegt gemeentewoordvoerder Doete de Vries. Ook de politie adviseerde tegen de plannen.

En dus blijft een oplossing vooralsnog uit voor de weg waarlangs het volgens Baarsma een stuk minder leuk wonen is, sinds de Sintrale As werd geopend. ,,It is abnormaal wat hjir gebeurt.’’ Er is niet alleen veel verkeer; automobilisten rijden ook niet zelden veel te hard stelt Baarsma. ,,Moat der dan earst in ûngelok barre?’’

Volgens Baarsma zou een noordelijke rondweg de beste oplossing zijn. Ze wordt daarin gesteund door Albert Wijbenga van Dorpsbelang. Maar het is maar zeer de vraag of het armlastige Dantumadiel daar de euro’s voor bijeen kan krijgen. Lukt een rondweg niet, dan hoopt Baarsma op betonbakken op de weg, of andere vertragende maatregelen ,,wêrtroch je echt even op mekoar wachtsje moatte.’’

De gemeente laat weten dat de verkeersveiligheid op de weg ,,een aandachtspunt’’ blijft. ,,Een mogelijke oplossing ligt in een herinrichting van de Miedloane binnen de bebouwde kom. Ondanks de financieel moeilijke periode waarin gemeentes op dit moment verkeren, probeert het college van Dantumadiel hier geld voor vrij te maken bij het opstellen van de begroting van 2020.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Dantumadiel