Raadsakkoord Dantumadiel mogelijk van 'therapeutische waarde'

Het is ruim een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, en na een coalitie heeft Dantumadiel nu ook een raadsakkoord. ,,Dantumadiel sit te springen om ‘mei elkoar’, net ‘tsjin elkoar’.’’

Het gemeentehuis in Damwâld, straks weer de werkplek van eigen ambtenaren.

Het gemeentehuis in Damwâld, straks weer de werkplek van eigen ambtenaren. Foto: Marcel van Kammen

Lees meer over
Dantumadiel

Het titelloze raadsakkoord lag dinsdagavond op tafel tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces. Zo’n raadsakkoord neemt steeds vaker de plaats in van het klassieke ‘coalitieakkoord’, waarin de pluchepartijen de plannen ontvouwden waar de oppositie vervolgens op mocht schieten, of tekenen bij het kruisje.

Speerpunten

Nieuws

menu