Vier predikanten in de Wâlden spreken op zaterdag buiten hun eigen kerkmuren

De Sionskerk in Damwâld is onlangs gerenoveerd.

De Sionskerk in Damwâld is onlangs gerenoveerd. Foto: Marcel van Kammen

Vier predikanten gaan door met het initiatief in de Wâlden om op zaterdag in elkaars kerk een meditatie te houden.
Lees meer over
Dantumadiel

Dit jaar start het initiatief zaterdagavond 21 januari, van 19.00 tot 20.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Sytzamawei in Driezum. Dominee Anton Egas van de Christelijk Gereformeerde Sionskerk in Damwâld houdt dan een meditatie. De andere voorgangers en kerken die meedoen zijn Karel Bogerd van de Hervormde Gemeente Wâlterswâld, Erik de Greef van de Hersteld Hervormde Kerk in Wâlterswâld en Gert Jan Capellen van de Christelijk Gereformeerde Andreasgemeente in Damwâld.

Zoeken van eenheid

Het initiatief ‘mediterend naar de zondag’ is genomen door Egas vanwege zijn verlangen naar het zoeken van eenheid. Om de beurt leiden predikanten over hun eigen kerkmuren heen een avond bij een ander kerkverband, gevuld met meditatie, gebed en samenzang.

De komende serie van eens per maand die tot en met mei doorloopt, heeft als thema ‘Het getuigenis van de Heiland’. De toegang is vrij. De collecte-opbrengst gaat naar kinderkoor Shalom en interkerkelijke Connect Jongerenavonden Fryslân. Al in het eerste jaar werd de kanselruil een succes met nagenoeg volle kerken. De laatste dienst moest toen verplaatst worden naar een grotere kerk.