Plannen voor supermarkt bij stationsgebied De Westereen

Een impressie.

Een impressie. FOTO JAAP HOEKSTRA WILLEM DIJKSTRA ARCHITECTEN

Jumbo Supermarkten wil begin 2022 een vestiging openen bij het stationsgebied in De Westereen. Op de hoek van de Oastersingel en de Noarder Stasjonsstrjitte staat een leeg pand met de bestemming voor een supermarkt.
Lees meer over
Dantumadiel

Bouwgroep Dijkstra Draisma is eigenaar van het terrein en zal de nieuwe supermarkt bouwen en ontwikkelen. Het plan is dat het huidige gebouw gesloopt wordt, dan wordt er een moderne supermarkt voor teruggebouwd.

De gemeente ziet in het plan kansen om ook naar de wegen, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen in het gebied te kijken.

De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en in de komende maanden vindt de vergunningsprocedure plaats. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met omwonenden en betrokken partijen. De verwachting is dat half 2021 het oude pand gesloopt wordt en dat meteen daarna de nieuwbouw van start gaat.