Noardeast ziet Dantumadiel het liefst herindelen: 'Een relatief kleine stap'

Gemeentehuis Dokkum. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Noardeast ziet het liefst dat Dantumadiel alsnog volledig opgaat in de fusiegemeente. ,,Een relatief kleine stap.’’

Dat staat in een brief die Noardeast verstuurde aan Dantumadiel over de samenwerking tussen beide gemeenten en hoe dat verder moet. Aanvankelijk was het de bedoeling dat beide gemeenten uiterlijk 31 december 2022 aan elkaar laten weten of en hoe ze met elkaar verder willen. Dat wordt nu vervroegd naar 1 juni. 

Klein clubje

Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel en Dantumadiel waren ooit bestemd om met zijn vieren te fuseren tot een nieuwe gemeente. Dantumadiel haakte echter halverwege af, de andere drie smolten samen tot Noardeast-Fryslân. Wel delen Noardeast en Dantumadiel elkaars ambtenaren - met uitzondering van een klein clubje dat exclusief voor Dantumadiel werkt.

Op dit moment wordt de samenwerking geëvalueerd. Waarschijnlijk wordt de bestuurlijke toekomst van Dantumadiel een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Als er in beide gemeenten een nieuwe raad en nieuw college is kunnen Noardeast en Dantumadiel een knoop doorhakken over de toekomst.

Samenwerking

Noardeast wil, als Dantumadiel de samenwerking voortzet, de dienstverlening aan die gemeente voor 8 à 10 jaar vastleggen. ‘Zodat wij zekerheid kunnen bieden, ook en met name aan ons personeel.’ Het liefst zou Noardeast evenwel zien dat Dantumadiel alsnog volledig herindeelt. ‘Een relatief kleine stap, conform de eerder gedane gemeenschappelijke investeringen en bestuurlijke inzet.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Dantumadiel