Meerdere geïnteresseerden voor Kruisweg in Damwâld

De Kruisweg in Damwâld FOTO RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

Voor een doorstart van eetcafé en zalencentrum De Kruisweg in Damwâld blijkt aardig wat belangstelling . ,,Dat foel ús hiel bot ta.’’
Lees meer over
Dantumadiel

Het was even slikken voor het dorp, toen uitbater Tjeerd Rintjema drie weken terug De Kruisweg per direct sloot. Corona versnelde het proces; eerder dit jaar liet hij al weten vanwege persoonlijke omstandigheden te stoppen. Zelfs het geplande concert van coverband Not the Rolling Stones ging eraan.

Nu blijkt dat er meerdere geïnteresseerden zijn voor een doorstart. Andries Halbesma van Stichting de Krúswei is in zijn nopjes. ,,En dêr sitte ek minsken mei ûnderfining by. Want it is net samar wat bierkes taapje, fansels. Eins moat der neat feroarje. Gewoan in nije útbater en opnij in kafee en sealesintrum. Wy hienen de loop der moai yn.’’

Met het vinden van een nieuwe uitbater is vanwege de coronacrisis eigenlijk geen haast. ,,Mar wy hawwe in tige aktive aktiviteitekommisje, dy hat alwer fan alles betocht foar at wy wer iepen meie.’’

Volgens Halbesma zou het mooi zijn als de uitspanning na de coronacrisis weer open kan. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. De gemeente Dantumadiel is eigenaar van het pand en ook de gemeenteraad wordt in het proces betrokken.

Nieuws

menu